Pankkirahoitus

Lantbruksfinansiering

Behöver du finansiering för nya lantbruksinvesteringar? Vi hjälper dig hitta den lämpligaste finansieringslösningen för dina lantbruksanskaffningar.

När du expanderar eller utvecklar verksamheten i ditt lantbruksföretag, gör större eller mindre anskaffningar och behöver finansiering, kan du lätt ansöka om lån på nätet.

Klicka på Ansök om företagslån, fyll i de grundläggande uppgifterna om lantgården och berätta om finansieringsbehovet.

När vi fått din ansökan, kontaktar vi dig inom de två följande bankdagarna. Vi går igenom företagets situation och finansieringsbehov med dig. På basis av förhandlingen får du ett lånebeslut.

Om du redan är kund hos OP, kan du också fylla i ansökan i din nätbank, under Lån, Visa mer.

Banklån utgör grunden för finansieringen av din gård

Ett skuldebrevslån som banken beviljat lämpar sig för att täcka hela din gårds finansieringsbehov. Det lämpar sig för såväl långfristiga investeringar som kortare finansieringsbehov.

 • Löptiden avtalas enligt investeringens återbetalningstid.
 • Amorteringarnas och räntornas förfallodagar planeras enligt din gårds inkomstflöde.
 • Priset består av den ränta som betalas på lånet och avgifterna för skötseln och uttaget av lånet.
 • Räntan består av den avtalade referensräntan och marginalen. Låneräntan kan också vara fast hela den avtalade perioden eller under hela lånetiden.

Du kan också gardera dig mot räntehöjningar genom att ansluta en räntekorridor eller ett räntetak till lånet. Vi rekommenderar att du också bekantar dig med återbetalningsskyddet samt Skydd vid allvarlig sjukdom. De skyddar din ekonomi vid tråkiga händelser.

Investeringsstöd för gårdsbruk

Du kan få understöd och räntestödslån för de viktigaste investeringarna.

Som säkerhet används oftast en inteckning i gårdens fastighet och en företagsinteckning där gårdens lösöre utgör säkerhet. Om säkerheterna inte räcker till kan också statsborgen användas för många investeringsobjekt.

Avbetalning och leasing lämpar sig för finansiering av jordbruksmaskiner

Finansieringsbehovet vid maskinanskaffningar är oftast kortvarigt. Därför lämpar sig förutom skuldebrev också avbetalning och leasing väl för finansiering av dem. I båda finansieringsformerna utgör maskinen säkerhet för finansieringen så du kan använda din gårds säkerheter till andra investeringar.

Beakta också din gårds driftskapitalbehov

Glöm inte att beakta driftskapitalbehovet då du planerar finansieringen av din gård. Du behöver driftskapital för gårdens vardagliga verksamhet. Du bör noggrant utvärdera driftskapitalbehovet särskilt i samband med investeringar då lager, material och andra omsättningstillgångar binder förvånansvärt mycket kapital – under hela verksamhetstiden.

Intresserad?

Kom till närmaste andelsbank och diskutera din gårds finansieringsbehov. Våra experter betjänar dig också gärna per telefon i din gårds finansieringsärenden.

Med gårdens finansieringspaket får du värdefulla förmåner och det stöd du behöver inom bank- och försäkringsärenden under ett och samma tak.

Gårdens finansieringspaket ger ekonomisk trygghet. Med det kan ditt jordbruksföretag effektivt kontrollera risker i anslutning till priset på finansiering, återbetalningen av lån eller nyckelpersonernas hälsa.

I paketet ingår följande tjänster:

 • företagslån till konkurrenskraftigt pris
 • ränteskydd, till exempel om en räntekorridor fogas till ett skuldebrev debiteras inte någon separat avgift
 • rabatt på återbetalningsskydd för företagskredit eller skydd mot att en nyckelperson i företaget insjuknar
 • rabatt på försäkringen Skydd vid allvarlig sjukdom som tilläggsskydd i händelse av allvarlig sjukdom

Du tar i bruk Företagets stabila finansieringspaket genom att avtala om det med andelsbanken. Om du vill kan du med ovan nämnda förmåner foga ränteskydd, återbetalningsskydd för företagskredit och Skydd vid allvarlig sjukdom också till finansiering som du tidigare fått från andelsbanken.

Hanteringen av riskerna på gården har fått en allt viktigare roll. En av produktionsriskerna består av att låneräntan eventuellt stiger under de följande åren.
Med Återbetalningsskydd för företagskredit garderar du dig mot de viktigaste personriskerna i fråga om företagsverksamhetens kontinuitet. Återbetalningsskyddet hjälper dig att klara av återbetalningen av en kredit som hänför sig till företagsverksamheten, då lantbruksföretagarens eller nyckelpersonens arbetsinsats går förlorad bestående eller tillfälligt.
Driftkapital företagskonto, factoring

Gårdens utgifter och inkomster uppkommer alltid vid olika tidpunkt, utgifterna uppkommer innan försäljningsinkomsterna kommer in på kontot. Därför behövs driftkapital för att behålla likviditeten. God likviditet betyder att alla betalningar kan skötas i tid och att det blir pengar över för oväntade fall.

Driftkapital binds upp i lager eftersom man måste skaffa foder och gödsel för den kommande produktionen. I synnerhet då man planerar att investera i att utvidga gården måste man beräkna hur mycket behovet av driftkapital ökar bl.a. för lager och djurantal.

En del av driftkapitalen binds upp i gårdens produktion så länge som verksamheten pågår. En del är av tillfällig art: gödsel behövs för sådden på våren och hösten.

Alternativ som passar för att finansiera driftkapitalet är:

 • företagskonto med kredit
 • factoring
 • skuldebrevslån


Företagskonto med kredit

En kreditlimit som fogas till ett företagskonto är en smidig finansieringsform för varje gårds kortfristiga behov. Storleken på kreditlimiten kan fastställas till en del av gårdens omsättning, t.ex. 10 %. Limiten kan också uppskattas utifrån stora återkommande inbetalningar, t.ex. foder- och gödselfakturor.

Medlen på ett företagskonto med kredit kan hela tiden användas inom den avtalade limiten. Krediten har inget återbetalningsprogram utan den minskar i takt med att betalningar kommer in på kontot för lantbruksprodukter som man sålt.

Fördelar med företagskontot med kredit

 • limiten står alltid under avtalstiden till gårdens förfogande upp till den kreditgräns som beviljats
 • kontot fungerar som gårdens betalningsrörelsekonto, och till kontot kan anslutas alla betalningsrörelsetjänster, kort och nätbankstjänster
 • krediträntan tas ut endast för det belopp av krediten som utnyttjas och betalningar som kommer in på kontot minskar den kredit som utnyttjas
 • du kan använda kontot med kredit i nätbanken och betala inköp med Business Card-kortet

I nätbanken ser du också kontotransaktionerna och kreditsaldot.

Kostnader för företagskontot med kredit

 • priset består av en referensränta samt en marginal och limitprovision som avtalas med banken
 • räntan räknas på det utnyttjade kreditbeloppet dagligen
 • limitprovisionen räknas på limitbeloppet

Factoring

Då gårdens verksamhet är omfattande och man på gården kanske också idkar småföretagsverksamhet samt säljer varor och tjänster i större omfattning, kan man också finansiera behovet av driftkapital med factoring.

Då köper OP företagets ostridiga försäljningsfakturor och betalar fordringarna till gården. På så sätt får gården snabbt tillgång till försäljningsintäkterna.