Laina yritykselle op.fi

Företagslån

Finansiering för företag av alla storlekar, också för nya företag

Ansök om lån enkelt på nätet

Du kan ansöka om lån i tjänsten op.fi. Vi kontaktar dig. Låneansökan binder dig inte till att ta ett lån.

Välj en lämplig finansiering för ditt företag

Vare sig ditt finansieringsbehov gäller ett litet inköp, en större investering eller balansering av säsongsvariationer, erbjuder våra experter en lämplig lösning. Vi räknar alltid ut den bästa låneofferten från fall till fall.

 

Utnyttja våra experters råd och undvik riskerna

Våra experter betraktar ditt företag som en helhet och beaktar också riskhanteringen i anslutning till finansieringen.

Ansök om företagslån

 

Så här ansöker du om lån

Fyll i företagets grunddata på blanketten. Vi kontaktar dig inom de två följande bankdagarna.

  1. Fyll i och sänd blanketten på nätet

  2. Vi kontaktar dig så fort som möjligt

  3. Vi tar tillsammans fram en lämplig lösning och prissätter lånet

  4. Du får ett lånebeslut som inte förbinder dig till att ta ett lån

För att påskynda finansieringsbeslutet ska du ta med följande dokument till finansieringsmötet:
  • det senaste, fastställda bokslutet och bokföringen för innevarande räkenskapsperiod, om det har gått mer än sex månader från det föregående bokslutet,
  • en utredning över vad som ska finansieras,
  • färska bokslutsuppgifter ur vilka också de föregående årens bokslut syns.
 

 

Pris och betalningstid enligt dina behov

När du har lämnat in låneansökan, får du personlig betjäning av den lokala andelsbankens expert, per telefon, på nätet eller vid ett personligt möte. Vi anpassar företagslånet enligt företagets situation och behov. Vi skräddarsyr lånetiden och betalningarna så att de passar ditt företag.

Våra experter hjälper också till med förberedelserna inför risker så att ditt företags verksamhet står på en stabil grund även om omständigheterna förändras. Det lönar sig t.ex. att i god tid förbereda sig på en räntestegring, likaså på eventuella risker som påverkar lånebetalningsförmågan såsom att nyckelpersoner insjuknar.

 

Prissättning och säkerheter

Ett villkor för att bli beviljad lån är i regel att det finns en säkerhet eller garanti.

Läs mera om säkerheter. >

Priset på företagslånet består av den ränta som betalas på lånekapitalet och provisionen för skötseln och uttaget av lånet. Räntan består av den avtalade referensräntan samt marginalen. Marginalen påverkas bland annat av ditt företags framtidsutsikter och betalningsförmåga samt av lånetiden och säkerheterna. Låneräntan kan också vara fast.

Företagslånet beviljas av andelsbanken eller OP Företagsbanken Abp.