Yrityksen kassavirtalaskelma

Kassavirtalaskelma on yrittäjän tärkeä arjen työkalu, jonka avulla saat selville, miten yrityksesi rahat riittävät lähitulevaisuudessa ja mikä on yrityksesi todellinen maksuvalmius. Hyödynnä Excel-pohjaamme kassavirtalaskelman tekemiseen.

Rahan riittävyys ja yrityksen maksuvalmius ovat yrityksen taloudenhallinnan keskeisiä peruskysymyksiä. Siksi yrittäjän kannattaa seurata säännöllisesti yrityksensä kassavirtaa. Kassavirta tarkoittaa yrityksen pankkitilille tai käteisvaroihin tulevaa ja sieltä lähtevää rahaliikennettä.

Kassavirtalaskelma on hyvä työkalu yrityksen maksukyvyn ylläpitämiseen. Se auttaa hahmottamaan yrityksesi juoksevia kuluja ja varautumaan tuleviin menoeriin.

Rahan tulee riittää liiketoiminnan varsinaiseen pyörittämiseen sekä mahdollisiin lainojen lyhennyksiin ja tulevaisuuden investointeihin. Monesti yritysten vaikeuksien taustalla on se, että kassavirtaa ei ole osattu ennustaa ja toimia ennusteen perusteella hyvissä ajoin.

Näin teet kassavirtalaskelman – hyödynnä malliamme

Kassavirtalaskelma tehdään kuukausitasolla ja sen tekemiseen kannattaa hyödyntää kassavirtalaskelman esimerkkiä ja Excel-pohjaamme. Myyntiin perustava tulorahoitus ja menot kannattaa arvioida mahdollisimman realistisesti. Juoksevia kuluja tulee heti yritystoiminnan alussa ja myynti ei aina ala niin suotuisasti kuin yrittäjä itse toivoisi.

Kassavirtalaskelmassa arvioidaan:

  • Myynti ja muut tulot
  • Tässä otetaan huomioon toteutuneet jo laskutetut tilaukset eli sovitut tilaukset, jotka tuloutuvat myöhemmin sekä tarjoukset, joiden toteutuminen on vielä epävarmaa.
  • Juoksevat kulut, kuten palkkamenot, verot, vakuutusmaksut ja toimitilakulut
  • Rahoitustulot, kuten lainaraha
  • Mahdolliset rahoitusmenot

Tämän vuoksi kassavirran seuraaminen on tärkeää

Kassavirtalaskelma on tärkeä työkalu ja auttaa hahmottamaan, milloin rahat hupenevat kassasta ja lisärahoitus on tarpeen. Raha voi loppua välillä myös kannattavan yrityksen kassassa. Esimerkiksi kasvu sitoo pääomaa, jolloin raha ei ole käytettävissä. Samoin tulot saattavat ajoittua esimerkiksi kausiluontoisissa liiketoiminnoissa tiettyyn ajanjaksoon, kun taas kiinteät kulut jakaantuvat tasaisemmin koko vuoden ajalle.

Kassavirtalaskelma on myös hyödyllinen apuväline, kun yritys tarvitsee enemmän käyttöpääomaa. Kassavirran merkitys tulee ottaa huomioon etenkin, jos on isompia investointeja, paljon myyntisaamisia ja maksettavia palkkoja.

Jos haet lainaa yrityksellesi, pankki tai muu ulkopuolinen rahoittaja on kiinnostunut kassavirtalaskelmasta.

Artikkelia varten on haastateltu asiakkuuspäällikkö Päivi Lehtilää OP Lounaismaasta sekä asiakkuusjohtaja Katja Paalumäkeä OP Etelä-Karjalasta.

Kassavirtalaskelma on yrittäjän tärkeä arjen työkalu, jonka avulla saat selville, miten yrityksesi rahat riittävät lähitulevaisuudessa ja millainen on yrityksesi maksuvalmius.
Kassavirta lasketaan yrityksen pankkitilille tulevasta ja sieltä lähtevästä rahaliikenteestä.
Kassavirtalaskelma mittaa, miten yrityksen rahat riittävät lähitulevaisuudessa ja mikä on yrityksen todellinen maksuvalmius?