Budjetointi – miten yrityksen budjetti laaditaan?

Budjetointi auttaa suunnittelemaan ja seuraamaan yrityksesi taloudellista tilannetta. Hyödynnä budjettipohjaamme yrityksesi budjetin laatimiseen.

Budjetti on tärkeä osa yrityksen taloudenhallintaa ja suunnitelmallisuutta. Se on tietylle aikavälille, tyypillisesti kirjanpidon tilikaudelle tai kalenterivuodelle, tehty arvio siitä:

  • mistä rahaa tulee,
  • mihin sitä menee ja
  • kuinka paljon.

Mikä on budjetti?

Budjetointi tarkoittaa tämän arvion tekemistä. Budjetti auttaa sinua suunnittelemaan ja seuraamaan yrityksesi taloudellista tilannetta. Lisäksi yrityksen budjetointi auttaa hahmottamaan, millaisia kustannuksia yrityksen tuotteiden tai palveluiden tuottamisesta aiheutuu ja kuinka paljon niitä tulisi myydä, jotta toiminta on kannattavaa ja saat haluamasi palkan yritystoiminnasta.

Budjetoinnin lähtökohdaksi kannattaa ottaa yrityksen liiketoimintasuunnitelma, josta selviää yrityksen tavoitteet. Toimiva budjetti tehdään yleensä kuukausitasolla, sillä pelkät vuositason luvut eivät riitä ohjaamaan toimintaa. Budjetin laatiminen on helppoa, kun hyödynnät budjettipohjaamme.

Laadi budjetti yrityksellesi sopivalla tasolla

Hyvän budjetin ohjenuora on, että se laaditaan yritykselle sopivalla tasolla ja tarkkuudella. Budjetoinnin oikean tason löytää, kun miettii, millä menoilla ja tuloilla on kokonaisuuden kannalta merkitystä ja mihin niistä on mahdollista vaikuttaa.

Tulo- ja menoarvioiden pohjalta tehdystä budjetista käytetään myös nimeä tulosbudjetti. Yrityksen tyyppi ja koko vaikuttavat siihen, mitä tulosbudjetti sisältää. Mitä isompi yritys, sitä enemmän eri asioita budjettiin tavallisesti merkitään. Pienyrittäjän on monesti järkevintä sisällyttää kaikki osa-alueet samaan budjettiin.

Yrityksen budjetti, esimerkki

Vilma Valokuvaaja on häävalokuvaaja. Hän arvioi, että tekee touko-elokuussa kaksi hääkuvausta viikossa. Kesäkaudella on keskimäärin 16 viikkoa, eli kuvattavia häitä voisi olla yhteensä 32. Yksi hääkuvaus maksaa 1 000 euroa. Vilman yrityksen budjettiesimerkki:

Tulot:
Myynti: 32 x 1 000 € = 32 000 €​

Menot:​
Matkakustannukset: (auto + bensat) 3 000 €​
Studion vuokra: 4 000 €​
Kuvauskaluston leasing-erät: 2 000 €​
Kuvankäsittelyohjelma: 300 €​
Markkinointi somessa: 1 000 €​
Kuvausassistentin palkka: 3 000 €​
Muu tekniikka (muistikortit, vara-akut, puhelin): 600 €​
Vakuutus + muut kiinteät kulut: 200 €​
Oma työ (kuvaus + kuvien käsittely): 12 000 €​

yhteensä: 26 100 €   ​

Tulot (32 000 €) – menot (26 100 €) = yrityksen voitto 5 900 €​​

Seuraa säännöllisesti budjetin toteutumista

Budjetista ei ole hyötyä, jos se unohtuu laatimisen jälkeen. Kun seuraat ennusteen toteutumista, hahmotat, saavuttaako yrityksesi sille asetetut tavoitteet. Hyvä sykli seurantaan on kuukausittain kirjanpidon valmistuttua. Samassa yhteydessä kannattaa myös tarpeen tullen päivittää tulevien kuukausien budjettiennusteita.

Kassavirtalaskelman avulla voit seurata rahojen riittävyyttä ja maksuvalmiutta reaaliajassa, ja se on hyvä apuväline, kun seuraat budjetin toteutumista.

Lisätietoa osabudjeteista

Pienyrittäjälle riittää monesti vain yksi budjetti. Isommat yritykset saattavat tehdä myös osabudjetteja, joista tyypillisimpiä ovat:

  • Tulosbudjetti = Tulosbudjetti on ennuste yrityksen tuloksesta meno- ja tuloarvioiden pohjalta. Tulosbudjetti on hyödyllinen apuväline ja se kertoo mihin suuntaan yrityksen taloutta ja toimintaa on johdettava.
  • Kassabudjetti tai rahoitusbudjetti = Kassabudjetti tai rahoitusbudjetti kertoo, kuinka paljon yrityksen kassassa, yritystilillä tai muussa nopeasti saatavassa muodossa on rahaa. Laaditaan tulosbudjetin perusteella. Käytetään myös nimitystä maksuvalmius.
  • Myyntibudjetti = Myyntibudjetti on raportti, joka kertoo arvion yrityksen myyntituloksen tietyllä ajanjaksolla. Tavallisesti jokaiselle kuukaudelle erikseen asetettu myyntitavoite, joiden yhteissumma on myyntitavoite koko budjettikaudelle. 
  • Markkinointibudjetti = Yrityksen markkinointitoimenpiteistä aiheutuvat kustannukset.
  • Kiinteiden kustannusten budjetti = Toistuvat kustannukset, jotka eivät muutu lyhyellä aikavälillä eivätkä ole suoraan sidottuja yrityksen tuottavaan toimintaan. Näitä ovat esimerkiksi liiketila- ja vuokrakulut, palkat ja sähkölasku.
  • Muuttuvien kustannusten budjetti = Tuotannon ja myynnin määrän mukaan muuttuvat kulut, esimerkiksi materiaalit. Kutsutaan myös nimellä valmistus- tai tuotantobudjetti.

Lue lisää yrityksen kirjanpitäjän valinnasta

Artikkelia varten on haastateltu asiakkuuspäällikkö Päivi Lehtilää OP Lounaismaasta sekä asiakkuusjohtaja Katja Paalumäkeä OP Etelä-Karjalasta.