Yrityslainan hinta muodostuu korosta sekä luoton hoitoon liittyvistä palkkioista.

Yrityslaina - korko ja hinnat

Ota tästä tietopaketista yrityslainan korkoasiat haltuun.

Korko muodostuu pohjakorosta ja pankin kanssa sovitusta korkomarginaalista

Yrityslainan korko muodostuu pohjakorosta ja pankin kanssa sovitusta korkomarginaalista. Yrityslainan lopullinen hinta muodostuu lainan pääomalle maksettavasta korosta sekä lainan nostoon ja hoitoon liittyvistä kuluista. 

Yritystoiminnan perustamisvaiheessa voidaan tarvita ulkoista rahoitusta, mutta yrityslainaa vaativia hankintoja ja investointeja tulee usein vastaan myöhemminkin. Yrityslainalla voi rahoittaa esimerkiksi työvälinehankinnat, uudet toimitilat tai muun yritystoiminnan laajentamisen. 

Erityisen hyvin yrityslaina sopii pitkäaikaisiin investointeihin, ja yrityslainan laina-aika on tyypillisesti 3-7 vuotta. Tarkat lainaehdot sovitaan aina yrityskohtaisesti, ja lainan lopulliseen hintaan vaikuttavat esimerkiksi yrityksen vakavaraisuus, tulevaisuuden näkymät ja maksukyky sekä laina-ajan pituus ja vakuudet. 

Yrityslainan korko - euribor tai kiinteä korko

Euriborkorko (Euro interbank offered rate) on euroalueen rahamarkkinoiden viitekorko, joka ilmaisee, millä hinnalla suuret pankit antavat toisilleen euromääräisiä luottoja. Euriborkorot noteerataan päivittäin eripituisille jaksoille. Euribor voi olla esimerkiksi 12 kk:n, 6 kk:n, 3 kk:n tai 1 kk:n. 

Euriboriin sidotun yrityslainan korko pysyy samana koko koronmääräytymisjakson. Esimerkiksi 12 kuukauden euriboriin sidotun lainan korko pysyy muuttumattomana 12 kuukauden ajan, jonka jälkeen viitekorko tarkastetaan korontarkistuspäivänä. Uusi korko on jälleen voimassa seuraavat 12 kuukautta. 

Lainan korko voi olla myös kiinteä. Kiinteässä korossa markkinakorkojen muutokset eivät vaikuta lainanhoitomenoihin sovittuna korkojaksona, joka voi olla esimerkiksi 3 tai 5 vuotta. 

Yrityslainan kiinteä korko on lähtökohtaisesti korkeampi kuin vaihtuvakorkoisissa lainoissa, mutta riski tulevaisuuden korkovaihteluille vastaavasti pienempi. Tämä tosin riippuu markkinatilanteesta eli on myös tilanteita, jolloin aiemmin myönnetty kiinteä korko on alhaisempi kuin vaihtuvakorkoinen laina.

Yrityslainan viitekorkoon lisätään marginaali

Yrityslainan marginaali eli korkomarginaali on yksinkertaisesti sanottuna rahoittajan osuus lainan korosta. Pankin oma korkolisä, jolla katetaan muun muassa pankin toimintakustannuksia ja luoton myöntämisestä aiheutuvaa riskiä. 

Yrityslainoissa marginaali on asiakaskohtainen, ja sen suuruuteen vaikuttavat monet asiat: 

  • yrityksen ikä
  • asiakkaan maksukyky
  • mahdolliset maksuhäiriöt
  • muu asiakkuus ja
  • arvio yrityksen tulevaisuuden näkymistä. 

Myös lainan käyttötarkoitus ja lainan vakuudet ovat merkittävässä roolissa yrityslainan korkoa määriteltäessä. 

Pienimmän marginaalin yrityslaina ei kuitenkaan aina välttämättä ole edullisin, sillä yrityslainan kokonaishintaan vaikuttavat koron lisäksi myös muut kustannukset.

Näin haet yrityslainaa

Voit pyytää lainatarjousta ja hakea lainaa yrityksellesi kätevästi op.fi-palvelussa. Kun olet jättänyt lainahakemuksen verkossa, saat henkilökohtaista palvelua asiantuntijaltamme puhelimessa, verkossa tai henkilökohtaisessa tapaamisessa. 

Asiantuntijamme katsovat yritystäsi kokonaisuutena, ja räätälöimme laina-ajan ja maksuerät yrityksellesi sopiviksi. 

Kun haet lainaa jo olemassa olevalle yritykselle, varaa valmiiksi seuraavat asiakirjat:

  • kahden viimeisimmän tilikauden tilinpäätöstiedot,
  • mahdollinen tilintarkastuskertomus sekä 
  • kirjanpitoajo tai välitilinpäätös (jos tilinpäätöksestä on yli 6 kk). 

Sopivaa lainatarjousta miettiessämme olemme kiinnostuneita myös yrityksen:

Jos haet rahoitusta kokonaan uudelle yritykselle, meitä kiinnostaa liiketoimintasuunnitelma sekä tulevan kolmen vuoden budjetointi

Pohdi myös jo valmiiksi, mitä yrityksesi voi käyttää vakuutena hakemaasi yrityslainaa vastaan.

Sopivan lainatarjouksen lisäksi autamme myös erilaisiin riskeihin varautumisessa, jotta yrityksesi toiminta on vakaalla pohjalla olosuhteiden ja esimerkiksi korkotilanteen muuttuessa. 

Yrityslainan korko – riskit ja niiden hallinta

Yrityslainan korkoriski syntyy korkotasojen vaihtelusta korkomarkkinoilla. Mitä suurempi osuus yrityksesi lainasta on vaihtuvakorkoista velkaa, sitä suurempi on yrityslainan korkojen nousuun liittyvä riski. 

Korkojen vaihtelut heikentävät yrityksen liiketoiminnan ennustettavuutta ja aiheuttavat kassavirta- ja tulosvaihtelua. Pahimmillaan yrityslainan korko voi nousta niin, että lisäkustannukset vaarantavat koko yrityksesi liiketoiminnan kannattavuuden.

Koron kustannuksiin liittyvää epävarmuutta voi hallita erilaisin keinoin. Korkoriskin hallinnan tavoitteena onkin korkokustannuksiin liittyvän epävarmuuden ja epäedullisiin korkoliikkeisiin liittyvien korkokustannusten pienentäminen.

Korkosuojaus suojaa lainasi – autamme valitsemaan sopivan

Yrityslainan korkoriskiä voi hallita tehokkaasti erilaisten korkosuojausten avulla. Suojaustuotteita on tarjolla erilaisia, joista valitsemme yhdessä yrityslainaasi ja vallitsevaan markkinatilanteeseen parhaiten sopivat ratkaisut. 

Korkosuojauksella voidaan esimerkiksi vaihtaa yrityslainan korkosidonnaisuus vaihtuvasta kiinteäksi tai toisinpäin (koronvaihtosopimus), rajata yrityslainan korolle maksimitaso (korkokatto) tai vaihteluväli (korkoputki).

Lue lisää korkosuojauksesta >

Yrityslainan takaisinmaksu

Lainaa haettaessa sovimme samalla myös yrityslainan takaisinmaksuaikataulun. Sovitamme laina-ajan ja maksuerät yrityksellesi sopiviksi niin, että laina ei rasita yritystoimintaasi liiaksi ja voit jakaa sen kustannukset haluamiisi eriin ja useamman vuoden ajalle.

Yleisin takaisinmaksumuoto yrityslainalle on tasalyhenteiset erät, joissa lyhennys on aina saman suuruinen, mutta koron osuus pienenee lainapääoman vähentyessä. 

Jos maksukyvyssä tapahtuu muutoksia, pankin kanssa voi aina neuvotella muutoksista lainan takaisinmaksuaikatauluun. Joskus tarpeen voi olla lyhennysvapaa, jolloin lainasta maksetaan vain korkoja. Usein lyhennysvapaata tarvitaan enemmän yritystoiminnan alkuvaiheessa, jolloin tulovirrat eivät ole vielä tasaantuneet.  

Jos yrityksen maksukyky yhtäkkiä parantuu, voi pankin kanssa neuvotella mahdollisesta nopeutetusta maksuaikataulusta tai lainan maksamisesta etukäteen kerralla kokonaan pois. 

Usein muutokset lainaan ovat maksullisia, joten lainaneuvotteluissa syytä selvittää myös se, mitä kuluja mahdollisista lyhennysvapaista tai takaisinmaksuaikataulun muuttamisesta aiheutuu.

Lue lisää Yritysluoton takaisinmaksuturvasta >