Yrittäjät valmistautuvat lainaneuvotteluihin

Näin valmistaudut yrityksen rahoitusneuvotteluihin

Kun haet rahoitusta yritykselle, ovat yrityksen taloudellinen tilanne, maksukyky ja tulevaisuudennäkymät tärkeimmät perusteet rahoituspäätöksessä.

Voit itse vaikuttaa rahoituksen saamiseen ja parantaa yrityksesi asemaa rahoitusneuvotteluissa. Ota huomioon ainakin nämä asiat. 

1. Riittävätkö yrityksesi varat juokseviin kuluihin?

Terveen rahoituskelpoisen yrityksen tärkein tunnusmerkki on yrityksen maksukyky. Yrityksen tulee yritystoiminnasta saatavilla tuotoilla pystyä hoitamaan: 

  • liiketoiminnan kustannukset (esim. ostot, palkat, verot, toimitilavuokrat) sekä 
  • rahoituksen kustannukset (korot ja lyhennykset).

2. Ovatko suunnitelmat ja tulevaisuudennäkymät kunnossa?

Kun haet rahoitusta yrityksellesi, sinun tulee pystyä osoittamaan selkeästi, mihin suuntaan yritystäsi ollaan viemässä. Hyvä väline tähän on liiketoimintasuunnitelma, joka kiteyttää yrityksen liiketoiminnan tavoitteet ja ansaintalogiikan. 

Siihen on hyvä sisällyttää myös investointisuunnitelma, joka kertoo, aikooko yritys investoida ainoastaan välttämättömiin kohteisiin vai sen lisäksi myös uuteen tai laajenevaan toimintaan.

3. Mieti, mitä voit käyttää rahoituksen vakuutena

Pankin myöntämään rahoitukseen tarvitaan vakuudet. Rahoituksen vakuutena voidaan käyttää joko reaalivakuuksia tai takausta. 

Reaalivakuudet

Reaalivakuuksissa pantataan omaisuutta. Panttauksen kohteena voi olla esimerkiksi liike- tai teollisuuskiinteistö, asunto, kesämökki, pörssiosakkeita, metsää tai yrityksen irtaimisto.

Takaajana henkilö tai muu taho

Takauksen antaja sitoutuu maksamaan lainan, jos yrityksen maksukyky heikkenee niin, ettei se selviydy lainan takaisinmaksusta. Valtion erityisrahoituslaitos Finnvera on hyvä vaihtoehto, jos yritykselläsi on pulaa vakuuksista. Finnvera myöntää yritysten lainoille takauksia, joiden ehdot vaihtelevat takaustyypistä riippuen.

Rahoitettava kohde vakuutena

Leasing ja osamaksu ovat hyvä vaihtoehto, kun tarvitset rahoitusta yrityksesi hankintojen rahoittamiseen. Niissä rahoitettava kohde toimii vakuutena.

4. Budjetointi, huolellinen kirjanpito ja muu raportointi

Ennen rahoitusneuvotteluja sinun kannattaa kerätä valmiiksi yrityksen toiminnasta kertovia asiakirjoja. Varaa valmiiksi:

  • Kahden viimeisimmän tilikauden tilinpäätöstiedot, mahdollinen tilintarkastuskertomus sekä kirjanpitoajo, jos tilinpäätöksestä on yli kuusi kuukautta.
  • Olemme kiinnostuneita myös yrityksen liiketoimintasuunnitelmasta, kassavirtalaskelmasta sekä tulosbudjetista.
  • Jos haet rahoitusta uudelle yritykselle, varaa valmiiksi liiketoimintasuunnitelma sekä kolmen vuoden budjetointi.

Yritystoiminnan huolellinen suunnittelu ja raportointi ovat merkki toiminnan ammattimaisuudesta.