Bolagisering av lantbruk

Från lantbruksföretag till aktiebolag

Planerar du att omvandla ditt lantbruksföretag till ett aktiebolag?

Det är ofta motiverat att bolagisera lantbruket, när företagsverksamheten gör gott resultat. Bolagisering effektiverar i allmänhet uppföljningen av ekonomin, vilket är till nytta i ledningen av lantbruksföretaget. 

Du får stöd av oss när du planerar aktiebolagisering

Det nya med ett aktiebolag är balansräkningen. Hur omslutningen bildas inverkar på betalningsförmågan hos det aktiebolag som är under bildning. Som din partner säkerställer vi tillsammans med dig att aktiebolaget har beredskap att investera också i framtiden. 

När du planerar ett lantbruksaktiebolag, ber vi dig kontakta oss i god tid! Bra frågor när du överväger bolagisering:

  • Hur mycket vill du åtminstone kunna ta ut i lön månatligen?
  • Hurdant har lantbrukets resultat i allmänhet varit under räkenskapsperioden? 
  • På vilken nivå ska företagets soliditet ligga för att det ska vara möjligt att betala utdelning under kommande räkenskapsperioder? 
  • Hur ändras skötseln av ärenden med till exempel myndigheterna och banken, när lantbruket omvandlas till ett aktiebolag? 
  • Vad är det för nytta med bolagisering? Och känner du till eventuella nackdelar?