Ägarskifte i lantbruksföretag

Är det aktuellt med generationsskifte på ditt lantbruk?

När det blir aktuellt med ägarskifte på ditt lantbruk, hjälper vi dig att hitta lösningar på viktiga frågor

Ägarskifte på ett lantbruk innebär ofta i praktiken ett generationsskifte. Det finns mycket att fundera över från många synvinklar – omsorgsfull planering hjälper till.

Hur finansierar du lantbruksföretagets affärer och vilka handlingar behövs vid ett ägarskifte?

Din andelsbank hjälper till att bedöma den finansiering som behövs: hur finansierar du planerna för gårdsköpet och lantbruksföretagets framtid på ett lönsamt sätt? I din andelsbank får du också hjälp med att formulera till exempel köpebrevet och dess villkor. 

Och hurdant blir livet efter generationsskiftet?

Ett generationsskifte kan också inverka på vilka som i fortsättningen bor på lantbruket. Det lönar sig att i god tid fundera på hur du vill bo efter ägarskiftet.

När lantbruksföretaget övergår i den nya företagarens ägo, är det viktigt att också säkerställa överlåtarens utkomst.

Du får hjälp med generationsskiftet av din andelsbank

Det lönar sig att förbereda sig omsorgsfullt inför generationsskiftet, och av din andelsbank får du också hjälp med planeringen. Det är bäst att kontakta oss redan i det skede då du börjar planera för ett generationsskifte.

Vi hjälper dig att hitta en lämplig lösning, när det är dags för stora beslut för ditt lantbruksföretag

Tillsammans med oss kan du fundera på en lämplig tidpunkt och uppskatta köpesumman. I beskattningsfrågor hänvisar vi dig vid behov till våra nätverk av experter, om du planerar till exempel en affär av gåvonatur.