Hallinnointi (OP Yrityspankki Oyj)

OP Yrityspankin toiminta perustuu voimassa olevien Suomen lakien ja niiden nojalla annettujen normien noudattamiseen. OP Yrityspankki noudattaa Suomen osakeyhtiölain lisäksi arvopaperin liikkeeseenlaskijaa koskevia säädöksiä, rahoitus- ja vakuutusalan yrityksiä koskevia säännöksiä, OP Yrityspankin yhtiöjärjestystä ja OP Osuuskunnan ohjeita. Kansainvälisessä toiminnassa noudatetaan soveltuvin osin myös paikallista lainsäädäntöä.

OP Yrityspankki kuuluu lakisääteiseen talletuspankkien yhteenliittymään ja on sanotun yhteenliittymän keskusyhteisön OP Osuuskunnan tytäryhtiö. Lainsäädäntö ja OP Yrityspankin yhtiöjärjestys asettavat osin rajoitteita hallituksen kokoonpanolle. Yhtiö toimii OP Ryhmään kuuluvien osuuspankkien keskusrahalaitoksena.

Selvitys OP Yrityspankki Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Vuosi 2019

Vuosi 2018

Vuosi 2017

Vuosi 2016

Vuosi 2015

Vuosi 2014

Vuosi 2013

Vuosi 2012

Vuosi 2011

Vuosi 2010

Vuosi 2009

Selvitys OP Ryhmän hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Vuosi 2019

Vuosi 2018

Vuosi 2017

Vuosi 2016

Vuosi 2015

Vuosi 2014

OP Ryhmän palkka- ja palkkioselvitys

Vuosi 2019