Liputusilmoitukset

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaan osakkeenomistajan on ilmoitettava omistus- ja ääniosuutensa kohdeyhtiölle ja Finanssivalvonnalle (liputusilmoitus), kun osuus saavuttaa tai ylittää taikka vähenee alle 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 tai 90 prosentin taikka kahden kolmasosan kohdeyhtiön äänimäärästä tai osakkeiden kokonaismäärästä. Liputusilmoitus on tehtävä myös, kun osakkeenomistaja on osapuolena sopimuksessa tai muussa järjestelyssä, joka toteutuessaan johtaa 1 momentissa tarkoitetun rajan saavuttamiseen tai ylittymiseen taikka osuuden vähenemiseen liputusrajan alle.

2014

Liputusilmoitus 10.4.2014
Liputusilmoitus 9.4.2014
Liputusilmoitus 1.4.2014
Liputusilmoitus 24.3.2014
Liputusilmoitus 6.3.2014
Liputusilmoitus 20.2.2014
Liputusilmoitus 13.2.2014

2011

Liputusilmoitus 5.5.2011

2010

Liputusilmoitus 24.8.2010

2006-2009

Vuosina 2006-2009 ei liputuksia.

2003-2005

Alta löytyvät tiedot Pohjolan (ennen 1.3.2008 OKOn) osakkeenomistajien liputusilmoituksista. 

Liputukset vuosina 2003-2005