Finansiering för köp av skogslägenhet

Planerar du att köpa skog, till exempel av dina föräldrar eller på den fria marknaden? Från oss kan du få ett skräddarsytt lån för att förvärva en skogslägenhet. Skog är gångbar valuta hos OP och den skogslägenhet som förvärvas godkänns som säkerhet för skogslånet.

Skog är ett tryggt placeringsobjekt. Den reella avkastningen på lång sikt är enligt undersökningar 3–4 procent och fluktuationerna i avkastningen är små. Som placeringsobjekt kan skog jämföras med placeringsbostäder. Man har vant sig vid att anse att fast egendom är inflationsskydd, men jämfört med bostäder är det mer okomplicerat och förmånligare att sköta och underhålla en skogslägenhet. Skog är i regel en långfristig placering. Då till exempel aktieplacerares placeringshorisont är 5–10 år, är skogsägarens tidsspann minst 10–20 år.

Den förväntade avkastningen på skog kan förbättras genom exempelvis skogsskötsel, avverkning i rätt tid och åtgärder för att förbättra skogen, som till exempel gödsling. Fluktuationerna i avkastningen kan orsakas av variationer i virkespriserna, eventuella begränsningar för ekonomiskt utnyttjande av skogen och skogshärjningar. Riskerna för härjningar kan emellertid hanteras med försäkringar. 

Köp av skogslägenhet på fria marknaden

Under de senaste åren har efterfrågan på skogslägenheter varit exceptionellt stor, och köpeskillingarna har ofta stigit över det skogsekonomiska värdet. Samtidigt har också utbudet ökat. Som köpare lönar det sig att sätta sig in i vad som är en lämplig anbudsnivå med tanke på den egna ekonomin. Vid värdebestämning av en skogslägenhet är följande faktorer viktiga: skogslägenhetens läge, avverkningsmöjligheter, tillväxtunderlag och objektets tillgänglighet.

Generationsväxling genom köp

En generationsväxling på en skogslägenhet är det skatteeffektivaste sättet att överföra skogstillgångar till följande generation. Vid affärer mellan nära släktingar kan överlåtaren få köpeskillingen utan påföljder i form av skatt på överlåtelsevinst. Förvärvaren får ett skogsavdrag för beskattningen av intäkterna från virkesförsäljningen, vilket minskar beloppet på den skatt som ska betalas på intäkterna. Om det finns goda möjligheter till avverkning i skogen, kan lånet ofta betalas med intäkterna från virkesförsäljning.

Du kan finansiera förvärvet av en skogslägenhet med ett banklån antingen helt eller delvis