Ansvarspersoner

De ansvarigas e-postadresser har formen fornamn.efternamn(a)op.fi.

Namn Titel Telefonnummer
Jan-Erik Westerdahl VD 010 255 5512, 0500 868006
Ann-Cathrine Koski Juridiska tjänster 010 255 5511, 040 6614011
(Monica Juth) Lån och placeringar 010 255 5513, 050 3570483
Mattias Högnäs Lån och placeringar 010 255 5514, 050 3570482
Ann-Mari Snickars Lån och juridiska tjänster 010 255 5554, 040 5479943
Rose-Marie Ömossa Lån och placeringar 010 255 5515, 040 8644230
Anna-Lena Sax Dagliga tjänster 010 255 5553
Birgitta Franzén Dagliga tjänster 010 255 5551
Britt-Inger Nyståhl Dagliga tjänster 010 255 5510
Annette Nordman Dagliga tjänster 010 255 5530
Birgitta Rosengård Dagliga tjänster 010 255 5561
Yvonne Till Dagliga tjänster 010 255 5563
Korsnäs Andelsbanks telefontjänst   010 255 5501

 

När du behöver ta kontakt i försäkringsärenden: Försäkringsexperterna på OP Korsnäs