Edustajiston vaalit

Omistaja-asiakas, äänesi on vaikuttanut!

Osuuspankin omistaja-asiakkaat äänestivät edustajiston vaaleissa 4.-17.11.2021 ja Etelä-Pohjanmaan Osuuspankin uusi edustajisto on nyt valittu. Etelä-Pohjanmaan Osuuspankin edustajiston vaaleissa annettiin 4579 ääntä ja äänestysprosentti oli 12,6 %. 

Kiitos kaikille ehdolla olleille ja äänensä vaaleissa antaneille. Arvostamme, että omistaja-asiakkaamme haluavat olla mukana vaikuttamassa osuuspankin tulevaisuuteen.

Etelä-Pohjanmaan edustajistoon valittiin seuraavat 50 edustajaa:

Ala-Kasari Teppo, 56 ääntä

Alatalo Ulla, 72 ääntä

Behm Niina, 37 ääntä

Erkkilä Paula, 73 ääntä

Haapala Jussi, 50 ääntä

Hakala Ella, 36 ääntä

Hakala-Rahko Ossi, 35 ääntä

Hakanen Jari, 43 ääntä

Helander Hanna, 69 ääntä

Holtinkoski Hanna, 55 ääntä

Hongisto Timo, 42 ääntä

Huhtakangas Marjut, 45 ääntä

Jaakkola Raimo, 42 ääntä

Jykylä Petri, 52 ääntä

Kattelus-Kilpeläinen Piia, 105 ääntä

Kaunismäki Mikko, 35 ääntä

Kivimäki Aila, 69 ääntä

Koivuniemi Johanna, 40 ääntä

Kortesmäki Jussi, 35 ääntä

Kumara Anu, 33 ääntä

Kuuppelomäki Kai, 44 ääntä

Lahdensuo Janne, 34 ääntä

Latva-Koivisto Timo, 46 ääntä

Lehtola Markku, 65 ääntä

Lintala Jarmo, 92 ääntä

Luukko Juha, 53 ääntä

Lähteenmaa Raimo, 68 ääntä

Martikkala Kirsi, 36 ääntä

Marttila Kyösti, 105 ääntä

Mäntykoski Mika, 35 ääntä

Mäntylä Tero, 33 ääntä

Pajulammi Martti, 58 ääntä

Peltonen Jouko, 47 ääntä

Perkiö Seppo, 84 ääntä

Perttu Esa, 71 ääntä

Petäjävirta Minna, 49 ääntä

Pihlaja Heidi, 65 ääntä

Pihlaja Elina, 41 ääntä

Pihlajamäki Jaakko, 60 ääntä

Raumanni Juho, 52 ääntä

Rotola-Pukkila Mikko, 48 ääntä

Santala Timo, 102 ääntä

Sihto Paula, 72 ääntä

Sorila Joona, 38 ääntä

Tukeva Tuomas, 51 ääntä

Vainionpää Lea, 45 ääntä

Vihriälä Jukka, 59 ääntä

Yliluoma Mikko, 102 ääntä

Ylinen Aki, 124 ääntä

Ylinen Hanna, 107 ääntä

 

Varajäsenet:

Asiala Minna, 32 ääntä

Kapiainen Timo, 31 ääntä

Koivula Anna, 31 ääntä

Koskela Sonja, 32 ääntä

Mikkonen Juha, 31 ääntä

Ranto Jaakko, 31 ääntä

Ritola Heli, 31 ääntä

 

Onnittelut uusille edustajiston jäsenille!

 

Mikäli sinulla on kysyttävää vaaleihin liittyen, olethan meihin yhteydessä ensisijaisesti sähköpostilla epop.vaalit@op.fi

Vaaliyhteyshenkilö: Marianne Olli, puh. 010 254 7383

 

Edustajiston vaalien äänestys järjestettiin 4.11. klo 8.00 - 17.11. klo 16.00. 

Edustajiston vaaleissa oli tänä vuonna ehdolla 137 ehdokasta. 

Ääni-oikeus näissä vaaleissa oli kaikilla niillä omistaja-asiakkailla, jotka ovat liittyneet omistaja-asiakkaiksi viimeistään 31.5.2021 ja ovat vielä äänestyksen alkaessa omistaja-asiakkaita.

Kullakin äänioikeutetulla omistaja-asiakkaalla oli vaalissa yksi ääni ja omistaja-asiakas pystyi äänestämään vain yhtä ehdokasta.

Alaikäisen äänioikeutta pystyi käyttämään hänen huoltajansa yhdessä. Tämän vuoksi alaikäisen äänestys verkkopalvelussamme oli estetty, vaikka hänellä olisi verkkopalvelutunnukset.

Edunvalvottavan äänioikeutta pystyi käyttämään hänen edunvalvojansa päämiehen puolesta.

Yrityksen tai yhteisön puolesta äänioikeutta käytti se henkilö, joka on oikeutettu edustamaan yritystä tai yhteisöä.

Tarvitsemme edustajistoon aktiivisia omistaja-asiakkaita, jotka ovat kiinnostuneita yhteisistä asioista ja tuovat mukanaan oman asiantuntemuksensa. Edustajiston jäseniltä ei vaadita erityistä pankkiasioiden osaa­mista. Asenne ratkaisee.

Ehdokkaaksi on voinut ilmoittautua 16.8.-10.9.2021.

Ehdokkaaksi on voinut ilmoittautua jokainen hyvämaineinen pankin palveluja käyttävä äänioikeutettu omistaja-asiakas, joka on täysivaltainen ja liittynyt omistaja-asiakkaaksi viimeistään 31.5.2021 mennessä ja täyttää 18 vuotta viimeistään ehdokashankinnan aikana.

Yritys tai yhteisö ei ole voinut asettua ehdokkaaksi. Mikäli yrityksellä tai yhteisöllä on omistaja-asiakkuus, voi se toimia kannattajana ja äänestää. Tässä tapauksessa kannatus tulee tehdä lomakkeella ja äänestys tehdään postitse.

Myöskään järjestö, puolue tai jokin muu yhteisö ei ole voinut ilmoittaa ehdokastaan edustajiston vaaleihin, koska edustajiston vaalit ovat henkilövaalit ja ehdokkaaksi ilmoittaudutaan henkilökohtaisesti.

Huomioithan, että ehdokkaaksi eivät ole voineet asettua osuuspankin tai sen konserniin kuuluvan yhteisön palveluksessa olevat henkilöt eivätkä sen hallituksen tai hallintoneuvoston jäsenet. Myöskään osuuspankin tai sen konserniin kuuluvan yhteisön toimitusjohtaja ei ole voinut asettua ehdolle tehtävässä oloaikanaan eikä tehtävän päättymisestä lukien seuraavan viiden vuoden aikana.

OP:n Keskusyhteisön tai sen tai konserniin kuuluvan yhteisön palveluksessa olevat eivät myöskään ole oikeutettuja ilmoittautumaan ehdokkaiksi.

Suomi ja me suomalaiset olemme tiukoissa paikoissa lujaa tekoa. Kun moni asia on ollut monimutkaista ja vaikeaa, meiltä on löytynyt kykyä puhaltaa yhteen Suomeen. Nousta kokoamme suuremmaksi ja nähdä meissä piilevä hyvä.

Me OP Ryhmässä haluamme edistää elämänrikkauden perustuksia: koko Suomen taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia. OP:lle yhteisestä tulevaisuudesta välittäminen on pysyvä normaali. Yhdessä kahden miljoonan omistaja-asiakkaamme kanssa meissä on voimaa vastuun kantajiksi ja tekijöiksi.

Osuuspankkisi ylintä päätösvaltaa käyttää omistaja-asiakkaiden keskuudestaan valitsema edustajisto. Se hyväksyy muun muassa osuuspankin tilinpäätöksen ja tekee merkittävimmät pankin toimintaa koskevat päätökset. Edustajisto kokoontuu sääntömääräisesti kerran vuodessa, jonka lisäksi edustajiston jäsenet voivat osallistua erilaisiin koulutuksiin.

Edustajisto on ainutlaatuinen näköalapaikka oman pankin toimintaan. Edustajistossa pääsee myös luomaan uusia verkostoja ja seuraamaan oman kotiseudun talouselämän kehittymistä.