OP Lounaismaan vuosikatsaus 2019

Pankin toimialueen näkymät aiempaa paremmat

Lounaismaan Osuuspankin vuosi 2019 sujui myönteisissä merkeissä. Työllisyystilanne on kohentunut edelleen koko toimialueella. Alueen yritysten menestys ja tulevaisuudenusko, Valmet Automotiven akkutehtaan perustaminen, Lounavoiman ekovoimalaitoksen rakentaminen ja Forssan seudun Forza-yrityskiihdyttämöhanke ovat piristäneet toimialueen näkymiä. Varsinais-Suomen hyvä kehitys tukee myös Lounaismaan Osuuspankin talousalueen menestysmahdollisuuksia. Toimialueen asuntokauppa piristyi merkittävästi ja asuntokauppojen määrä lisääntyi 12,5 prosenttia. OP Koti Lounaismaan kautta tehtyjen asuntokauppojen määrä lisääntyi yli 30 prosenttia vuoden takaiseen ajankohtaan nähden. Lisääntynyt asuntokauppa kasvatti myös pankin asuntoluottojen kysyntää. Yleisen talouden kehityksen epävarmuudesta huolimatta toimialueen näkymät ovat aikaisempaa positiivisemmat.

Vahva kasvun vuosi - tulostaso säilyi vakaana

Pankin asiakasliiketoiminnan volyymit kasvoivat selvästi monen vaatimattoman vuoden jälkeen. Pankin rahoitustoiminta oli vuoden lopussa 1.417 miljoonaa euroa kasvaen vuodenvaihteesta 6 prosenttia eli 80 miljoonaa euroa. Positiivisena merkkinä voidaan pitää asuntokaupan piristymistä toimialueella. Uusien luottojen määrä nousi kaikkiaan 35 prosenttia edellisen vuoden tasosta.

Asiakkaiden talletukset kasvoivat 6,7 prosenttia vuoden alusta ja rahasto- ja vakuutussäästöt 13,9 prosenttia. Asiakasvarat kasvoivat 9,3 prosenttia eli 161 miljoonaa euroa ja olivat joulukuun lopussa 1.891 miljoonaa euroa. Kurssien heilahtelusta huolimatta asiakkaat ovat pysyneet sijoitusmarkkinoilla. OP Private -palvelun piirissä on jo yli 1.500 asiakasta ja asiakasmäärä on edelleen kasvussa. Asiakkaat arvostavat kasvokkain tapahtuvaa keskustelua varainhoitajan kanssa.

Pankin liikevoitto oli 17,0 miljoonaa euroa, kun se viime vuoden vastaavana ajankohtana oli 12,5 miljoonaa euroa. Ero selittyy vuoden 2019 hyvällä kehityksellä sekä tulokseen sisältyvällä kertaluontoisella tuottoerällä. Näiden lisäksi vuoden 2018 tilinpäätökseen sisältyi kertaluontoinen arvonalentuminen. Pankin korkokate ja palkkiotuotot kasvoivat. Erityisesti atk- ja lisääntyneestä sääntelystä johtuvat kulut kasvoivat edellisestä vuodesta. Vertailukelpoinen tulos oli jonkin verran edellistä vuotta parempi.

Pankin vakavaraisuus oli vuoden lopussa 40,8 prosenttia ja omat varat olivat 265 miljoonaa euroa.  

Omistaja-asiakkaiden määrä kasvoi – mobiilipalvelut hyvässä suosiossa

Lounaismaan Osuuspankin omistaja-asiakkaiden määrä oli joulukuun lopussa 49 688 omistajaa. Suuresta määrästä huolimatta omistajuus kiinnostaa edelleen. Pankin omistaja-asiakkaille maksettiin bonuksia 5,6 miljoonaa euroa. Tuotto-osuuksien korkoa heille maksettiin keväällä 2,9 miljoonaa euroa vuodelta 2018. Ennakoitu tuotto-osuuksien korko vuodelta 2019 on 3,0 miljoonaa euroa. Pankki on tarjonnut lisääntyvissä määrin uusia, kuukausittain vaihtuvia omistajaetuja yhteistyössä alueen yritysten ja yhteistyökumppanien kanssa.

Asiakaskäyttäytyminen on jatkuvassa murroksessa ja yhä useampi asiakas hakee helppoutta asioiden hoitoon. Mobiilipalveluiden käyttö on voimakkaassa kasvussa ja uusien käyttäjien määrä on lisääntynyt yli 4 000 asiakkaalla vuoden aikana. Tämän lisäksi konttorissa käytävien asiakasneuvottelujen suosio on säilynyt vahvana erityisesti laaja-alaista keskustelua vaativissa päätöksissä.

Lounaismaan Osuuspankin tuottama asiakaskokemus on ollut asiakasarvioiden mukaan tasaisessa nousussa. Haluamme tarjota jatkossakin toimialan parhaan palvelukokemuksen yhdistäen henkilökohtaisen ja digitaalisen palvelun. Pankki tukee asiakkaitaan uusien palveluiden käyttöönotossa esimerkiksi tarjoamalla kohdennettuja Varmuutta verkkoon -tilaisuuksia. Pankki on tarjonnut palveluitaan myös Liikkuva OP -pisteellä erilaisissa alueen tapahtumissa ja tilaisuuksissa.

Lounaismaan Osuuspankki mukana nuorten työllistämisessä

Edellisten vuosien tapaan olemme olleet yhdessä erilaisten yhdistysten kanssa tarjoamassa nuorille mahdollisuuksia kesätöihin. Pankin tuella viime vuonna 100 nuorta sai kesätyötä. Pankki on työllistänyt myös itse palkkaamalla 16 kesäharjoittelijaa. Lisäksi toimialueen elinvoimaa ja hyvinvointia on edistetty lukuisten yhteistyösopimusten muodossa.

Lisätietoja:     

toimitusjohtaja Jouni Hautala 050 342 7658, jouni.hautala@op.fi
pankinjohtaja Jukka Tuominen 044 770 1399, jukka.tuominen@op.fi
myyntijohtaja Jarkko Nikander 0500 487 148, jarkko.nikander@op.fi