Edustajiston vaalit

Omistaja-asiakas, äänesi on vaikuttanut!

Omistaja-asiakkaat ovat olleet mukana päättämässä siitä,millainen edustajisto Osuuspankillemme muodostuu ja kuinka omistaja-asiakkaiden ääni tuodaan kuuluviin osuuspankkimme hallinnossa seuraavat neljä vuotta.

Osuuspankin omistaja-asiakkaat äänestivät edustajiston vaalissa 4. - 17.11.2021 ja Alavuden Seudun Osuuspankin uusi edustajisto on nyt valittu. Alavuden Osuuspankin edustajiston vaaleissa annettiin 1 342 ääntä ja äänestysprosentti oli 19,819%

Kiitos kaikille ehdolla oleille ja äänensä vaaleissa antaneille. Arvostamme, että omistaja-asiakkaamme haluavat olla mukana vaikuttamassa osuuspankkinsa tulevaisuuteen.

Alvuden Seudun Osuuspankin edustajistoon valittiin seuraavat 23 edustajaa.

Edustajistoon valittiin     Ääntä
Alakurtti Tero 53
Anttila Lasse  49
Asunmaa Ella 35
Hakala Ville 35
Hietaniemi Timo 47
Huhtala Pasi 35
Ilomäki Jenni 32
Juurakko Petri 46
Järvelin Sofia 28
Kaitola Lauri 37
Kaunisto Terhi 36
Kinnunen Rebekka 31
Kulju Riitta-Liisa 32
Levelä-Pohjala Liisa 36
Maijala Jussi 35
Majamaa Jouko 42
Ojala Jorma 27
Perälampi Paula 78
Pienimäki Marja-Liisa 48
Pyylampi Markku 31
Riiho Susanna 32
Vainionpää Marko 49
Ylämäki Matti 41

 

Varajäsenet

Varajäsenet (järj.)          Ääntä
Rintamäki Antti 27
Juurakko Tero 27
Korpi Pauli  25
Teppo Vesa-Matti 25
Saari Jorma 25
Kaukola Jani 24
Kataja Lasse 24
Yli-Kätkä Asko 24

 

Onnittelut uusille edustajiston jäsenille.

Voit olla meihin yhteydessä, jos sinulla on kysyttävää vaaleista.

Vaaliyhteyshenkilöt:
Minja Saarimäki, minja.saarimaki@op.fi, 010 255 0243
Päivi Saranpää, paivi.saranpaa@op.fi, 010 255 0227

Henkilötietojesi huolellinen ja varovainen käsittely on meille ensisijaisen tärkeää.

Edustajiston vaalien äänestys järjestettiin 4.11. klo 8.00 – 17.11. klo 16.00.

Edustajiston vaaleissa oli tänä vuonna ehdolla 52 ehdokasta. 

Äänioikeus näissä vaaleissa oli kaikilla niillä omistaja-asiakkailla, jotka ovat liittyneet omistaja-asiakkaiksi viimeistään 31.5.2021 ja olivat vielä äänestyksen alkaessa omistaja-asiakkaita.

Kullakin äänioikeutetulla omistaja-asiakkaalla oli vaalissa yksi ääni ja omistaja-asiakas pystyi äänestää vain yhtä ehdokasta.

Alaikäisen äänioikeutta pystyi käyttämään hänen huoltajansa yhdessä. Tämän vuoksi alaikäisen äänestys verkkopalvelussamme oli estetty, vaikka hänellä olisi verkkopalvelutunnukset.

Edunvalvottavan äänioikeutta pystyi käyttämään hänen edunvalvojansa päämiehen puolesta.

Yrityksen tai yhteisön puolesta äänioikeutta käytti se henkilö, joka on oikeutettu edustamaan yritystä tai yhteisöä.

 

Tarvitsemme edustajistoon aktiivisia omistaja-asiakkaita, jotka ovat kiinnostuneita yhteisistä asioista ja tuovat mukanaan oman asiantuntemuksensa. Edustajiston jäseniltä ei vaadita erityistä pankkiasioiden osaamista. Asenne ratkaisee.

Ehdokkaaksi on voinut ilmoittautua 16.8.-10.9.2021. 

Ehdokkaaksi on voinut ilmoittautua jokainen hyvämaineinen pankin palveluja käyttävä äänioikeutettu omistaja-asiakas, joka on täysivaltainen ja liittynyt omistaja-asiakkaaksi viimeistään 31.5.2021 mennessä ja täyttää 18 vuotta viimeistään ehdokashankinnan aikana. 

Yritys tai yhteisö ei ole voinut asettua ehdokkaaksi. Mikäli yrityksellä tai yhteisöllä on omistaja-asiakkuus, voi se toimia kannattajana ja äänestää. Tässä tapauksessa kannatus tulee tehdä lomakkeella ja äänestys tehdään postitse. 

Myöskään järjestö, puolue tai jokin muu yhteisö ei ole voinut ilmoittaa ehdokastaan edustajiston vaaleihin, koska edustajiston vaalit ovat henkilövaalit ja ehdokkaaksi ilmoittaudutaan henkilökohtaisesti.

Huomioithan, että ehdokkaaksi eivät ole voineet asettua myöskään osuuspankin tai sen konserniin kuuluvan yhteisön palveluksessa olevat henkilöt eivätkä sen hallituksen tai hallintoneuvoston jäsenet. Myöskään osuuspankin tai sen konserniin kuuluvan yhteisön toimitusjohtaja ei ole voinut asettua ehdolle tehtävässä oloaikanaan eikä tehtävän päättymisestä lukien seuraavan viiden vuoden aikana.

OP:n Keskusyhteisön tai sen tai konserniin kuuluvan yhteisön palveluksessa olevat eivät myöskään ole oikeutettuja ilmoittautumaan ehdokkaiksi.  

Suomi ja me suomalaiset olemme tiukoissa paikoissa lujaa tekoa. Kun moni asia on ollut monimutkaista ja vaikeaa, meiltä on löytynyt kykyä puhaltaa yhteen Suomeen. Nousta kokoamme suuremmaksi ja nähdä meissä piilevä hyvä.

Me OP Ryhmässä haluamme edistää elämänrikkauden perustuksia: koko Suomen taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia. OP:lle yhteisestä tulevaisuudesta välittäminen on pysyvä normaali. Yhdessä kahden miljoonan omistaja-asiakkaamme kanssa meissä on voimaa vastuun kantajiksi ja tekijöiksi.

Osuuspankkisi ylintä päätösvaltaa käyttää omistaja-asiakkaiden keskuudestaan valitsema edustajisto. Se hyväksyy muun muassa osuuspankin tilinpäätöksen ja tekee merkittävimmät pankin toimintaa koskevat päätökset. Edustajisto kokoontuu sääntömääräisesti kerran vuodessa, jonka lisäksi edustajiston jäsenet voivat osallistua erilaisiin koulutuksiin.

Edustajisto on ainutlaatuinen näköalapaikka oman pankin toimintaan. Edustajistossa pääsee myös luomaan uusia verkostoja ja seuraamaan oman kotiseudun talouselämän kehittymistä.