Palvelumme

Palvelumme

OP Turun Seudun Lakipalveluiden asiantuntijoiden avulla hoidat kuntoon niin asuntokaupat kuin perintöasiatkin. Varaa meiltä aika puhelinneuvotteluun ensitapaamisen sopimista varten. Puhelinneuvottelussa kartoitamme tarpeesi, jotta osaamme tarjota sinulle oikeat palvelut ja asiantuntijat asiasi hoitamista varten. Ole meihin yhteydessä, kun tarvitset esimerkiksi:

 • avioehtosopimuksen
 • edunvalvontavaltakirjan
 • testamentin
 • kauppa- tai lahjakirjan
 • perunkirjoituksen
 • osituksen
 • perinnönjaon
 • varallisuuden hoitoon liittyvää veroneuvontaa.

Tiesithän, että omistaja-asiakkaana saat osasta palveluitamme hintaedun ja voit käyttää palveluiden maksamiseen myös OP-bonuksia!

Ota yhteyttä sähköpostitse: turun.seudun.lakipalvelut@op.fi
 

Aviopuolisoilla on avio-oikeus toistensa omaisuuteen, mikä tarkoittaa vähemmän omistavan oikeutta saada osa toisen puolison varallisuudesta avioliiton päättyessä joko puolison kuolemaan tai eroon.

Avioehtosopimuksella aviopuolisot voivat poistaa toistensa avio-oikeuden. Avioliiton kestäessä avioehto ei vaikuta puolisoiden omistussuhteisiin tai muihin parisuhteen raha-asioihin, vaan avioehdolla on merkitystä vasta siinä vaiheessa, jos avioliitto päättyy.

Avioehtosopimus on määrämuodossa tehtävä asiakirja, jonka voit laatia ennen avioliiton solmimista tai avioliiton aikana. Sinun kannattaa antaa avioehtosopimus asiantuntijan tehtäväksi. Näin varmistat, että avioehto on pätevä ja johtaa toivomaasi lopputulokseen.

Löydät palveluhinnastomme valikon alaosasta.

Edunvalvontavaltakirjan avulla voit varautua etukäteen esimerkiksi sairastumisen aiheuttamaan pysyvään toimintakyvyttömyyteen. Edunvalvontavaltakirjalla määrittelet ne asiat, joita valtuutus koskee sekä nimeät henkilön, jolle haluat valtuutuksen antaa. Edunvalvontavaltuutuksella hoidat nämä asiat tavallista edunvalvontaa joustavammin.

Sinun kannattaa tehdä edunvalvontavaltakirja hyvissä ajoin eli silloin, kun olet oikeustoimikelpoinen ja ymmärrät laatimasi valtakirjan merkityksen.

Edunvalvontavaltakirja tulee voimaan, kun esimerkiksi sairauden tai henkisen toiminnan häiriintymisen vuoksi olet kykenemätön huolehtimaan omista asioistasi. Valtakirja vahvistetaan tämän jälkeen valtuutetun pyynnöstä Digi- ja väestötietovirastossa.

Valtakirjan laatimisessa sinun on hyvä kääntyä asiantuntijan puoleen. Oikein laaditulla valtakirjalla varmistut siitä, että asioiden hoito onnistuu senkin jälkeen, kun oma toimintakykysi on heikentynyt.

Löydät palveluhinnastomme valikon alaosasta.

Testamentti on asiakirja, jolla voit määrätä omaisuuden siirtymisestä kuoleman varalta. Testamentilla voit vaikuttaa myös lakimääräiseen perimysjärjestykseen. Laatimalla testamentin sinulla on mahdollisuus saavuttaa myös veroetuja.

Testamentti pitää lain mukaan tehdä määrämuodossa. Siksi sinun kannattaa antaa testamentin laatiminen asiantuntijan tehtäväksi. Asiantuntija varmistaa, että testamenttisi on pätevä ja saavutat sillä haluamasi oikeusvaikutukset. Samalla voit sopia testamentin tallettamisesta turvallisesti esimerkiksi pankin tallelokeroon tai asiakirjasäilytykseen.

Löydät palveluhinnastomme valikon alaosasta.

Voit antaa lahjaksi kaikenlaista omaisuutta. Lahjoitettavasta omaisuudesta riippuu, miten lahjoitus toteutetaan. Esimerkiksi kiinteistön lahjoitus tehdään eri muodossa kuin irtaimen esineen lahjoitus.

Ennakkoperinnöksi kutsutaan sellaista lahjaa, jonka perittävä antaa eläessään perilliselleen, ja joka on tarkoitus ottaa huomioon lahjanantajan jälkeen tehtävässä perinnönjaossa.

Lahjoituksen suunnittelussa ja toteutuksessa sinun on hyvä kääntyä asiantuntijan puoleen, jotta voit välttyä verotuksellisilta ja muilta epätoivotuilta yllätyksiltä.

Löydät palveluhinnastomme valikon alaosasta.

Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta. Perukirjaan merkitään kuolinpesän osakkaat eli perilliset, testamentin saajat ja yleensä leski.

Perukirja on luettelo vainajan varoista ja veloista kuolinhetkellä. Se on samalla myös veroilmoitus perintöverotusta varten. Perukirjaan merkitään myös mahdollisen lesken varat ja velat.

Perunkirjoitusta varten tarvitset erilaisia asiakirjoja ja selvityksiä. Vainajasta on ensinnäkin hankittava sukuselvitys. Sukuselvityksen hankkimiseen kannattaa varata riittävästi aikaa.  Jos vainaja on eläessään asunut ulkomailla, sukuselvitys on hankittava myös ulkomailla oloajalta.

Myös veloista on oltava riittävä selvitys. Osuuspankki antaa vainajan osuuspankissa olevista pankkiasioista kuolinpäivän tilanteen mukaisen asiakkuusilmoituksen. Ennen perunkirjoituksen pitämistä on myös tutkittava, oliko vainaja tehnyt avioehtosopimusta, testamenttia tai lahjoituksia ja oliko vainajalla henkivakuutus.

Ota yhteyttä hyvissä ajoin ennen perunkirjoituksen kolmen kuukauden määräajan umpeen kulumista. Pankki huolehtii tarvittavien selvitysten hankkimisesta ja lähettää myös tarvittaessa perunkirjoituskutsut. Pankki voi hoitaa myös mahdollisen testamentin tiedoksiannot. Perunkirjoituksen jälkeen pankki huolehtii myös asiakirjojen lähettämisestä verotoimistolle määräajan kuluessa.

Löydät palveluhinnastomme valikon alaosasta.

Avioliiton päättyessä avioeroon tai puolison kuolemaan, tulee tehtäväksi omaisuuden ositus. Osituksessa aviopuolisot tai leski ja kuolleen puolison perilliset jakavat omaisuuden.

Osituksen tekemiselle ei ole määräaikaa, mutta usein se kannattaa tehdä pian avioliiton päättymisen jälkeen omistussuhteiden selventämiseksi. Mikäli aviopuolisoilla oli voimassa oleva avioehtosopimus, omaisuuden osituksen sijasta tulee tehdä omaisuuden erottelu.

Ositus ja omaisuuden erottelu ovat määrämuodossa tehtäviä asiakirjoja, joiden laatiminen kannattaa jättää asiantuntijan tehtäväksi. Ositus tai omaisuuden erottelu voidaan tehdä osuuspankissa, jos osapuolet ovat yksimielisiä osituksen tai erottelun toimittamisesta ja sen sisällöstä.

Löydät palveluhinnastomme valikon alaosasta.

Perunkirjoituksen jälkeen kuolinpesässä yleensä suositellaan tehtäväksi ositus ja perinnönjako. Perinnönjaossa vainajalle kuulunut omaisuus jaetaan perillisten kesken ja kuolinpesän yhteishallinto päättyy.

Perinnönjakosopimus on määrämuodossa tehtävä asiakirja, jonka laatiminen kannattaa antaa asiantuntijan tehtäväksi. Jos vainaja oli kuollessaan avioliitossa, tulee pesässä tehdä ositus tai omaisuuden erottelu lesken ja kuolinpesän välillä ennen perinnönjakoa. Perinnönjaon jälkeen kukin jaossa omaisuutta saanut osakas päättää saamastaan omaisuudesta itsenäisesti.

Osuuspankki voi laatia perinnönjakosopimuksen silloin kun kaikki kuolinpesän osakkaat ovat yksimielisiä jaon toimittamisesta ja sen sisällöstä. Mikäli pesän osakkaat eivät pääse perinnönjaosta sopimukseen, tuomioistuin määrää hakemuksesta pesänjakajan toimittamaan perinnönjaon. 

Jäämistöositus ja/tai perinnönjakosopimuksen palkkio riippuu tehtävän laadusta. Se on kuitenkin vähintään samansuuruinen perunkirjoituspalkkion kanssa. Lisätyöt veloitetaan tuntityönä työmäärän mukaan. Lakimiehen tuntihinta on 210 euroa.

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy OP-bonuksia esimerkiksi

 • lainoista
 • säästöistä ja sijoituksista
 • tileillä olevat varoista
 • OP-Visan Credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista ja
 • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.


Omistaja-asiakkaan edut 

Omistaja-asiakkaana nautit useista eduista! Saat muun muassa käyttötilillesi parempaa korkoa: 0,10 % (normaalisti 0,00 %), uuteen asuntolainaasi kiinteän koron koko laina-ajaksi, jopa 25 vuodeksi ja opintolainan ilman toimitusmaksua, kun teet lainahakemuksen op.fi-palvelussa. Saat myös etua pankkisi palvelumaksuista ja nautit sekä valtakunnallisista että paikallisista kumppanieduista!