OP Helsinki tukee paikallisia urheiluseuroja lasten ja nuorten liikuttamisessa

OP Helsinki tukee vuonna 2021 tuhansien lapsien ja nuoren liikkumista paikallisten urheiluseurojen kanssa. Urheiluseurat mahdollistavat nuorille turvallisen paikan liikkua ja harrastaa tukien samalla lapsen kehitystä. Yhteistyön tavoitteena on luoda mahdollisimman monelle vaihtoehtoja harrastaa liikuntaa ja tukea paikallista seuratoimintaa.

Liikuntaharrastuksilla on merkittävä vaikutus lasten ja nuoren kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Säännöllinen liikunta auttaa lasta jaksamaan paremmin koulussa ja vapaa-ajalla sekä kehittää lapsen fyysisiä taitoja, jotka ovat tärkeitä kasvuikäisen kehitykselle. Liikunnasta saatujen hyötyjen vaikutukset ovat pitkäkestoista, sillä niiden katsotaan kantavan pitkälle aikuisuuteen ja jopa työelämään. 

Olympiakomitean seura- ja jäsentoimintayksikön johtaja Jaana Laurila arvioi, että koronapandemia pudotti noin 10–20 % nuorista pois urheiluseuratoiminnasta. Suunta on kuitenkin jo parempaan päin, sillä seuratoimintaa on kevään aikana päästy käynnistämään uudelleen, ja lapset ja nuoret palaavat hiljalleen harrastustensa pariin.

- Seuratoiminta on monelle meistä arkista ja tuttua touhua, mutta harvemmin tulee ajateltua, miten laajasta kansanliikkeestä on kyse. Urheiluseuroja on ympäri maata jopa 10 000. Seurat liikuttavat kaikkiaan yli miljoonaa suomalaista urheilijaa ja harrastajaa. On todella tärkeää, että osuuspankit tukevat paikallisesti tätä urheiluseurojen jokapäiväistä työtä, Laurila kiittelee.

Yhteistyö pääkaupunkiseudun paikallisten seurojen kanssa saa tuhannet nuoret liikkumaan

OP Helsinki on mukana tukemassa paikallisten lasten ja nuorten liikuntaa järjestämällä pääkaupunkiseudulla monipuolista toimintaa ja tapahtumia yhteistyössä paikallisten urheiluseurojen kanssa. Aktiivinen yhteistyö mahdollistaa monenlaisia urheilutapahtumia ja -leirejä.

– Osana OP Helsingin vastuullisuusohjelmaa tavoitteenamme on edistää lasten ja nuorten hyvinvointia pääkaupunkiseudulla. Meille on tärkeää, että mahdollisimman moni pääsisi liikkumaan ja harrastamaan itselleen mielekästä lajia. Tekemällä tiivistä yhteistyötä paikallisten urheiluseurojen kanssa tavoitamme tuhansien lasten ja nuorten verkoston, sanoo OP Helsingin toimitusjohtaja Jarmo Viitanen. 
Korona-aikana omatoimiset Hippo-tapahtumat ja etenkin Hippo-suunnistuskoulu ovat keränneet suurta suosiota. Osuuspankit järjestävät tänä vuonna kevään ja kesän aikana Suomen Suunnistusliiton jäsenseurojen kanssa yli 60 suunnistuskoulua ympäri maan.

Suomen Olympiakomitea ja osuuspankit ovat ottaneet käyttöön yhteiset toimintamallit, joiden avulla pankki voi vauhdittaa paikallisten lasten ja nuorten liikkumista: Valtti-ohjelman avulla pyritään löytämään erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille liikuntaharrastus. Lasten Liike -harrastusstipendin tarkoituksena on madaltaa harrastustoiminnan aloittamista ja sen kustannuksia ja näin mahdollistaa lapselle harrastus. Myönnetty tuki kohdistuu kokonaisuudessaan paikallisille yhdistyksille. 

OP on mukana edistämässä suomalaisen elämänrikkauden perustuksia: koko Suomen hyvinvointia, taloudellista menestystä ja paikallista elinvoimaa. Lasten ja nuorten liikunnan ja seuratoiminnan tukeminen on osa Osuuspankin Kaikkien aikojen tekoja -kokonaisuutta, jonka tarkoituksena on toteuttaa koko Suomen kattavia vastuullisuustekoja. Osuuspankin vastuullisuusohjelmalla halutaan edistää kestävää taloutta, tukea alueellista elinvoimaisuutta, toimia ihmisläheisesti ja edistää terveyttä ja hyvinvointia erilaisten tekojen kautta. OP Ryhmä toimii valtakunnallisesti Suomen Olympiakomitean ja lasten ja nuorten liikunnan yhteistyökumppanina. Paikallistasolla yhteistyö konkretisoituu urheiluseurojen kautta.