Vastuullisuus OP Uusimaassa on osa arkeamme ja näkyy konkreettisina tekoina niin henkilöstömme, asiakkaidemme kuin toimintaympäristömme eteen

- Konkreettiset teot kohdistuivat viime vuonna erityisesti nuorten ja lasten liikuntaharrastusten tukemiseen, taloustaitojen sekä senioreiden digitaitojen opastamiseen. OP Uusimaa teki lahjoituksia noin 400 000 eurolla, OP Uusimaan viestintä- ja markkinointijohtaja Hanna Korhonen kertoo. 

Vuoden 2022 aikana Uudenmaan Osuuspankki tuki yli 300 yhdistyksen ja seuran toimintaa yhteensä yli 700 000 eurolla. Lisäksi henkilöstömme noin 1 100 finanssialan osaajan hyvinvoinnin ja osaamisen sekä työilmapiirin kehittäminen on yksi keskeisistä painopisteistä.  

Syksyllä 2022 Uudenmaan Osuuspankki teki omistaja-asiakkailleen toista kertaa vastuullisuuskyselyn. 
Pankin omistaja-asiakkaat äänestivät tärkeimmiksi vastuullisuusteemoiksi nuorten työllistymisen ja koulutuksen edistämisen, ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja luonnon monimuotoisuuden tukemisen. Vastuullisuuskyselyn tulokset ohjaavat pankin vastuullisuushankkeita vuonna 2023.