Window Walls

OP-Asuntoluottopankki Oyj julkaisee Green Covered Bond Framework -viitekehyksen – mahdollistaa vihreiden katettujen joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskun

OP-Asuntoluottopankki Oyj on julkaissut vihreiden katettujen joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskua koskevan viitekehyksen (Green Covered Bond Framework) sekä siihen liittyvän Sustainalyticsin antaman riippumattoman lausunnon (Second Party Opinion). Viitekehyksen mukainen rahoitettava toimiala on energiatehokkaat asuinrakennukset (Green Buildings).

Viitekehys antaa OP Ryhmään kuuluvalle OP-Asuntoluottopankille valmiudet laskea liikkeeseen Green Covered Bond -joukkovelkakirjalainoja. Näiden vihreiden katettujen joukkovelkakirjalainojen pääoma kohdistetaan hyväksytyn viitekehyksen mukaisille käyttökohteille, joiden rahoittaminen edistää vähähiilistä infrastruktuuria ja EU:n ympäristötavoitetta ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Viitekehys on ICMA:n (International Capital Markets Association) Green Bond -periaatteiden mukainen, ja siinä on huomioitu EU Green Bond Standard. Viitekehys tukee OP:n vastuullisuusohjelman tavoitetta edistää kestävää taloutta ja on jatkoa vuonna 2018 julkaistulle OP Ryhmän Green Bond Framework -viitekehykselle.