OP-Raaka-aine -erikoissijoitusrahasto on päätetty lakkauttaa

OP-Rahastoyhtiö Oy on 14.5.2019 päättänyt lakkauttaa OP-Raaka-aine -erikoissijoitusrahaston toiminnan.

OP-Raaka-aine -erikoissijoitusrahastoon ei ole vastaanotettu merkintöjä eikä lunastuksia 14.5.2019 kello 16:00 jälkeen. Osuudenomistajia tiedotetaan lakkauttamisesta 15.5. alkaen ja osuudet rahaston varoista tilitetään asiakkaiden pankkitileille toukokuun loppuun mennessä.  

Vakuutuksenottajat, joilla on lakkautettavaa rahastoa OP-Henkivakuutus Oy:n sijoitussidonnaisissa vakuutussäästämisen vakuutuksissa saavat tiedotteen rahastomuutoksesta 15.5.2019 alkaen. OP-Raaka-aine A -erikoissijoitusrahaston saatua realisoitua koko omaisuutensa, siirretään lakkautettavassa sijoitusrahastossa olevat vakuutussäästöt OP-Henkivakuutus Oy:n toimesta OP-Euro -sijoitusrahastoon. Säästönsiirto toteutetaan toukokuun loppuun mennessä. Kun säästönsiirto on vakuutuksessa toteutettu, lähetämme siihen liittyvät vahvistustulosteet vakuutuksenottajalle.

Pääasiallinen syy OP-Raaka-aine -erikoissijoitusrahaston lakkauttamiseen on rahaston pääomien pieni määrä.  Alhaisen inflaation olosuhteissa raaka-aineiden hintakehitys on ollut heikkoa eikä rahaston tuotto näin ollen ole tyydyttävä.  

OP-Rahastoyhtiö Oy
OP-Henkivakuutus Oy