OP-Suomi Mikroyhtiöt ja OP-Metsänomistaja -rahastot suljetaan merkinnöiltä 1.4. alkaen

OP-Suomi Mikroyhtiöt -erikoissijoitusrahasto suljetaan toistaiseksi merkinnöiltä 1.4.2021 alkaen ja OP-Metsänomistaja -erikoissijoitusrahasto suljetaan merkinnöiltä 1.4.-30.6.2021 väliselle ajalle.

OP-Suomi Mikroyhtiöt -erikoissijoitusrahasto

OP-Suomi Mikroyhtiöt- rahasto sijoittaa pieniin kotimaisiin pörssinoteerattuihin ja listaamattomiin yrityksiin, joiden likviditeetti on tavanomaista heikompaa. Rahaston pääomat ovat kasvaneet merkittävästi ja rahasto suljetaan toistaiseksi merkinnöiltä 1.4.2021 alkaen. Merkintöjen keskeyttämisellä varmistamme, että rahaston sijoituksia voidaan hoitaa vastuullisesti ja tuottavasti.

Rahasto voidaan jatkossa avata uudestaan merkinnöille, jos rahastoon kohdistuu suuria lunastuksia tai markkinatilanne muuttuu oleellisesti, siten että rahaston sijoituspolitiikan mukaisten osakkeiden likviditeetti paranee. Rahaston sulkeminen merkinnöiltä tarkoittaa, että vakuutussäästämiseen tarkoitettu OP-Suomi Mikroyhtiöt- sijoituskori suljetaan myös 1.4.2021 alkaen. 

Rahasto on auki lunastuksille normaalisti.

OP-Metsänomistaja -erikoissijoitusrahasto

OP-Metsänomistaja -erikoissijoitusrahasto suljetaan merkinnöiltä 1.4.-30.6.2021 väliselle ajalle. Merkintöjen keskeytyksellä varmistamme, että rahastoon sijoitetut rahat saadaan vastuullisesti ja tuottavasti sijoitettua.

Rahaston sulkeminen merkinnöiltä tarkoittaa myös sitä, että vakuutussäästämiseen tarkoitettu OP-Henki Metsänomistaja- sijoituskori suljetaan vastaavasti 30.6.2021 saakka. OP-Metsänomistaja- erikoissijoitusrahastoon voit taas tehdä merkintöjä 1.7.2021 alkaen. Seuraavat merkinnät vahvistetaan 30.9.2021.

Rahasto on auki lunastuksille normaalisti.

Näillä toimenpiteillä ylläpidämme rahastojen sijoitusastetta ja turvaamme nykyisten osuudenomistajien tuotot. Rahastojen sijoitustoiminta jatkuu normaalisti ja haemme rahastoihin laadukkaita sijoituskohteita kannattavuus ja tuottotavoite huomioiden.