OP-Venäjä -rahaston merkinnät ja lunastukset keskeytetään toistaiseksi

Venäjän keskuspankki on määrännyt keskeyttämään kaikkien ulkomaisten osaketoimeksiantojen toteuttamisen Moskovan pörssissä. Osakekaupan keskeyttäminen koskee myös suomalaisia sijoitusrahastoja, jotka sijoittavat venäläisiin osakkeisiin. Venäjän keskuspankin asettamien rajoitusten seurauksena OP-Venäjä -sijoitusrahaston merkinnät ja lunastukset on rahaston sääntöjen 9§ nojalla väliaikaisesti keskeytetty kunnes rahastoa koskevat kaupankäynnin rajoitteet on purettu ja kaupankäynti on jälleen mahdollista. Lisäksi OP-Venäjä -sijoitusrahaston arvonlaskenta on rahaston sääntöjen 14§ nojalla toistaiseksi keskeytetty, sillä rahaston sijoituskohteille ei ole saatavilla luotettavia arvoja. Viimeisin vahvistettu arvo rahastolle on perjantailta 25.2.2022. OP-Venäjä -sijoitusrahaston merkinnät ja lunastukset on toistaiseksi keskeytetty myös OP-Henkivakuutuksen vakuutuksissa.

Seuraamme tilanteen kehittymistä tiiviisti ja tiedotamme muutoksista op.fissä.

OP-Rahastoyhtiö OY