OP-Vuokratuotto -erikoissijoitusrahasto myyjänä suuressa asuntosalkkukaupassa

OP-Vuokratuotto -erikoissijoitusrahasto on myynyt Kojamo-konserniin kuuluville yhtiöille 899 asuntoa käsittävän kiinteistösalkun. Kaupan täytäntöönpano tapahtui 5.3.2018.

Salkku käsittää 21 kokonaan omistettua asuinkiinteistöä, joissa on asuntojen lisäksi myös pieni määrä vuokrattua kivijalkaliiketilaa. Lähes kaikki kohteet on rakennettu 1990-luvulla ja ne sijaitsevat yhdeksällä eri paikkakunnalla; Helsingissä, Vantaalla, Turussa, Jyväskylässä, Kuopiossa, Hämeenlinnassa, Oulussa, Lahdessa ja Naantalissa. 

Tämä on OP-Vuokratuoton viisivuotisen historian ensimmäinen merkittävä myyntitransaktio. Rahasto luopui kaupan myötä vanhemmista kohteistaan ja teki tilaa vuosina 2018-2019 valmistuville n. 1.400 uudelle asunnolle. Jo kuluvan vuoden toisella neljänneksellä rahastolle valmistuu 525 uutta asuntoa erinomaisille sijainneille korvaamaan nyt myytyä vanhempaa asuntokantaa. Myydyt kohteet ovat elinkaarensa siinä vaiheessa, että niillä on lähivuosina odotettavissa mittavia peruskorjausinvestointeja. Kaupan myötä investoinnit eivät näin ollen tule rahastoa rasittaviksi.

Nyt toteutetun kaupan kauppahinta vastaa kohteiden arvostusta / Q42017, mikä osoittaa vahvasti, että ulkopuolisten auktorisoitujen arvioitsijoiden tekemät arviot ovat oikealla tasolla ja kuvaavat realistisesti rahaston todellista arvoa. Myydyt kohteet rahasto on ostanut vuosina 2014-2015 ja toteutunut kauppahinta ylittää merkittävästi kohteiden hankintahinnan.

Kaupan jälkeen OP-Vuokratuotolla on n. 3.250 valmista asuntoa ja toimitiloja sen salkussa on n. 112.000 m2.
Rahasto jatkaa aktiivisesti uusien asunto- ja toimitilakohteiden hankintaa ja rakennuttamista.

OP-Vuokratuotto on saavuttanut vankan aseman valtakunnallisena kiinteistösijoittajana ja työllistävänä rakennuttajana. Sen sijoituspääoma kokonaisuudessaan on n. 1,2 Mrd euroa, joka sisältää noin 20 prosentin velkarahoituksen. Rahasto-osuuksien omistajat hyötyvät rahaston suuresta koosta, sillä se mahdollistaa hyvän hajautuksen ja tässä sijoituslajissa tärkeät mittakaavaedut.

Lisätietoja: 
Antero Tenhunen, salkunhoitaja, OP-Vuokratuotto -erikoissijoitusrahasto, p. 0500 848 486