OP Yrityspankki rahoittajana Helenin ja CPC Finlandin uudessa Lakiakangas 3 -tuulipuistossa

Helen on aloittanut Lakiakangas 3 -tuulipuiston rakentamisen Pohjanmaalle yhdessä hankekehittäjä CPC Finlandin kanssa. Osana OP:n vastuullisuusohjelmaa ja 20 ilmastotekoa vuonna 2020 -tavoitetta OP Yrityspankki toimii hankkeen rahoittajana.

Lakiakangas 3 -tuulipuistohankkeen kokonaisinvestointi on lähes 100 miljoonaa euroa. Tuulipuisto koostuu 20 turbiinista, joiden kokonaisteho on 86 MW.

”Lakiakangas 3 -tuulipuisto on tärkeä sijoitus Suomen energiamarkkinoille, ja olemme iloisia voidessamme olla mukana rahoituksen järjestäjän roolissa. Yrityksillä ja rahoittajilla on keskeinen rooli työssä ilmastonmuutoksen hidastamiseksi ja se vaatii valtavia investointeja. Kestävän talouden edistäminen onkin yksi vastuullisuusohjelmamme kulmakivistä”, kertoo OP Yrityspankin rahoituksen järjestämisestä vastaava johtaja Laura Hakamies.

Helenin tavoitteena on hiilineutraali energiantuotanto vuonna 2035. Tuulivoima on yksi monista keinoista saavuttaa hiilineutraaliustavoite kannattavasti. Helenin asiakkaat voivat ostaa uuden Lakiakangas 3 -puiston tuulisähköä vuonna 2022.

”Finanssisektorilla on olennainen vaikutus kestävän talouden rahoittajana. Olemme OP:ssa sitoutuneet vihreään rahoitukseen ja mahdollistamme investoinnit niin kestävään teknologiaan ja palveluihin kuin uusiutuvaan energiaan”, Hakamies kertoo.

Lue lisää OP:n vuoden 2020 ilmastoteoista sekä vastuullisuusohjelmastamme