Käsi ja kello

Opn osakekaupankäynnin hinnat laskevat 26.6.2018 alkaen

OPn osakekaupankäynnin hinnat laskevat 26.6.2018 alkaen

Osakekaupankäynnin hinnat OPn sähköisissä itsepalvelukanavissa laskevat. Uudet hinnat tulevat voimaan 26.6.2018 alkaen ja koskevat kaikkia sen jälkeen tehtyjä toimeksiantoja. Hintamuutos koskee osakkeita ja muita pörssilistattuja arvopapereita op.fi:ssä ja OP-mobiilissa. Uudistuksessa huomioidaan erityisesti OPn omistaja-asiakkaat.

”Haluamme hinnastouudistuksella paitsi palkita omistaja-asiakkaitamme, myös madaltaa osakesäästämisen aloittamisen kynnystä, kannustaa asiakkaitamme säännölliseen osakesäästämiseen sekä mahdollistaa tehokkaan hajautuksen myös pienemmillä euromäärillä”, sanoo Kaupankäynti- ja sijoitustutkimus –liiketoiminta-alueen johtaja Rami Kinnala.

Uusia etuja omistaja-asiakkaille

Uudistuksen myötä kaupankäyntipalkkio laskee seuraavan kalenterineljänneksen ajaksi, kun omistaja-asiakas tekee vähintään yhden kaupan edellisen kalenterineljänneksen aikana. Käytännössä tämä tarkoittaa, että omistaja-asiakkaat pääsevät jatkossa automaattisesti kolmannelle palkkioportaalle, jolloin välityspalkkion suuruus on 0,15 %(kuitenkin aina vähintään viisi euroa). Tällä hetkellä välityspalkkion suuruus on 0,18 % (ja vähintään kahdeksan 8 euroa).

Uusi hinta astuu voimaan aina seuraavan kalenterineljänneksen alussa, ensimmäisen kerran 1.7.2018. Tuolloin tarkastellaan omistaja-asiakkaan oikeutta etuun eli sitä, onko tämä tehnyt vähintään yhden kaupan huhti-kesäkuun aikana.

Haluamme tällä edulla kannustaa asiakkaitamme säästämään säännöllisesti, jolloin salkun ajallinen hajautus toteutuu kuin itsestään. Muutos alentaa asiakkaan kaupankäyntipalkkiota kauppasummasta riippuen 16-37 %.

Toisena uudistuksena omistaja-asiakkaille tarjoamme yhden prosentin (1 %) palkkiokaton kaikkiin osakekauppoihin. Jatkossa OPn omistaja-asiakkaat eivät siis maksa kaupankäyntipalkkiota enempää kuin yhden prosentin kauppasummasta, vaikka palkkiotasolla olisi hinnastossa minimipalkkio määriteltynä. Mikäli minimipalkkio on yli prosentin kauppasummasta sitä ei peritä, vaan kaupankäyntipalkkiona käytetään yhtä prosenttia (1%). Etu on merkittävä kaikille erityisesti pientä kauppaa käyville asiakkaille. Esimerkiksi 100 euron kaupasta OPn omistaja-asiakkaat maksavat jatkossa vain yhden euron kaupankäyntipalkkion. 1 %:n hintakatto koskee kaikkia markkinoita ja kaikkia op.fi:stä löytyviä pörssilistattuja arvopapereita, niin osakkeita kuin myös ETF:iä.
 

Entistä edullisemmat kaupankäyntipalkkiot myös kansainvälisille osakkeille

Uuden hinnaston myötä myös kansainvälisillä markkinoilla toteutettujen osake- ja ETF-kauppojen hinnat laskevat. Minimipalkkio laskee 12 eurosta 8 euroon. Muutos mahdollistaa salkun maantieteellisen hajauttamisen aiempaa edullisemmin. Etu koskee kaikkia asiakkaita.

Lue lisää uudistuneesta hinnastosta osoitteesta uusi.op.fi/osakkeet/hinnasto


OP

Lisätietoja OP Asiakaspalvelu p.0100 0500