Uusi raportti sijoitustuotteiden ja -palveluiden tuotoista ja kuluista

Uuden Sijoitustuotteiden – ja palvelujen tuotot ja kulut -raportin saavat ne OP:n säästäjä-  ja sijoittaja-asiakkaat, jotka ovat vuoden 2018 aikana omistaneet sijoitustuotteita tai käyttäneet arvopapereiden välitys- ja säilytyspalveluja. Raportti kattaa kaikki tuotto- ja kulutiedot koottuna sekä yksityiskohtaisesti eriteltynä. Raportilla ilmoitettu tuotto tarkoittaa kalenterivuoden 2018 tuottoa. Se ei kerro sitä, miten sijoitukset ovat kehittyneet koko omistusajalta.

Uusi raportti ei vaadi asiakkailta mitään toimenpiteitä. Lukiessa raporttia kannattaa tutustua mukana tuleviin tekstiselvennyksiin sekä lukuohjeeseen, jossa on konkreettisemmin kerrottu mitä eri rivit tarkoittavat. Raportti perustuu Euroopan Unionin Rahoitusvälineiden markkinat -direktiivin (MiFID II) pankeille asettamaan tiedonantovelvoitteeseen.

Asiakkaat saavat raportin maalis-toukokuun aikana arkistoonsa.