Vaikutimme sijoitustemme ilmastotyöhön

OP-Rahastoyhtiön hallinnoimat rahastot ovat kannattaneet vuoden 2020 aikana* yhteensä 16 suoraa ilmastonmuutokseen liittyvää ehdotusta ulkomaisten yhtiöiden yhtiökokouksissa. Tavoitteena on läpinäkyvyyden lisääminen ja kasvihuonepäästöjen vähentäminen.

Yhtiökokousvaikuttaminen on tärkeä vastuullisen sijoittamisen ja omistajavaikuttamisen osa-alue. OP-Rahastot osallistuvat aktiivisesti sekä kotimaisten että ulkomaisten yhtiöiden yhtiökokouksiin. Yhtiökokousehdotuksista OP-Rahastot kannattavat esimerkiksi esityksiä, joiden tavoitteena on lisätä läpinäkyvyyttä ilmastonmuutoksen mahdollisista vaikutuksista ja riskienhallintakeinoista sekä esityksiä, jotka nostavat kunnianhimon ja tekemisen tasoa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi.  

Vuoden 2020 aikana olemme kannattaneet yhteensä 16 suoraa ilmastonmuutokseen liittyvää ehdotusta yhtiökokouksissa.  Ehdotuksista 14 on tullut osakkeenomistajilta ja kaksi liittyi johdon omiin yhtiökokousehdotuksiin.  

Osakkeenomistajien ehdotusten aiheet liittyivät mm. Pariisin sopimuksen mukaisten ilmastotavoitteiden asettamiseen ja yhtiön liiketoimintastrategian raportointiin, jossa investoinnit sovitetaan Pariisin sopimuksen tavoitteiden mukaisiksi. Lisäksi ehdotuksilla haluttiin yleisesti täydellisempää raportointia ilmastonmuutoksen näkökulmasta. 

Johdon tekemillä yhtiökokousehdotuksilla hyväksyttiin ilmastonmuutoksen torjuntaan nivoutuva sitoumus sekä uusien ilmastonmuutostoimien ja ympäristöhallinnon periaatteet. 

Lisäksi OP-Rahastoyhtiön hallinnoimat rahastot kannattivat seitsemää ympäristöön liittyvää yhtiökokousehdotusta, jotka ovat myös oleellisia ilmastonäkökulmasta. Tällaisia ehdotuksia olivat esimerkiksi toimet metsäkadon eliminoimiseksi ja siitä raportointi sekä fossiilisista polttoaineista luopuminen tai suunnitelman tekeminen näistä luopumiseksi.
 

*Aikavälillä 1.1.-11.12.2020.