Finanssivalvonnan tarkastus OP Vähittäisasiakkaat Oyj:ssä valmistui – OP korjannut puutteet menettelytavoissa

Tarkastus oli osa Finanssivalvonnan normaalia tarkastustoimintaa. Finanssivalvonta ei tehnyt tarkastuksessaan havaintoja, jotka viittaisivat rahanpesuun tai terrorismin rahoittamiseen. OP on korjannut prosesseissaan olleet keskeiset puutteet.

Finanssivalvonnan 4.4.2023 aloittama tarkastus rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä OP Vähittäisasiakkaat Oyj:ssä on valmistunut. Tarkastus oli osa Finanssivalvonnan normaalia tarkastustoimintaa, jossa arvioidaan, onko pankki järjestänyt toimintansa rahanpesun estämistä koskevan sääntelyn edellyttämällä tavalla. Vastaavia tarkastuksia tehdään säännöllisesti eri pankeille. 

Kyseinen tarkastus kohdistui luottokorttiasiakkaiden Euroopan talousalueen ulkopuolisiin korkean riskin valtioihin liittyvään tehostetun tuntemisvelvollisuuden noudattamiseen ja siihen liittyviin menettelyihin. Korkean riskin mailla tarkoitetaan tässä Euroopan komission määrittelemiä valtioita, joiden rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämis- tai selvittelyjärjestelmässä on puutteita. Näihin maihin lukeutuu myös suosittuja matkailukohteita, kuten Etelä-Afrikka, Arabiemiraatit, Filippiinit ja Vietnam. 

Kaikista OP:n luottokorteilla tehdyistä ulkomaanmaksuista korkeariskisten maiden osuus on alle prosentin, ja näiden maksujen mediaani on noin 24 euroa. Tyypillisesti kyse on kuluttaja-asiakkaiden matkailuun liittyvistä maksuista. 

Finanssivalvonta teki tarkastuksessa kolme havaintoa, jotka koskivat yhtiön toimintaa vuonna 2022. Yhtiöllä ei ollut tuolloin riittävää kyvykkyyttä tunnistaa kaikkia luottokorttitapahtumia korkeariskisiin maihin. Toiseksi yhtiö ei tehnyt tehostetun tuntemisen toimenpiteitä riittävän kattavasti, kun asiakas oli maksanut luottokortilla korkeariskisissä maissa. Kolmanneksi Finanssivalvonta katsoi, että yhtiön rahanpesun estämiseen ja terrorismin rahoittamiseen liittyvä riskiarvio ei ollut riittävän selkeä luottokorttien osalta. OP on korjannut prosesseissa olleet keskeiset puutteet sekä uudistanut riskiarvion jo tarkastuksen aikana. 

– Kaikkien kolmen havainnon osalta keskeiset kehitystoimenpiteet oli tunnistettu ja käynnistetty jo ennen tarkastuksen aloittamista, ja ne saatiin valmiiksi tarkastuksen aikana. Suhtaudumme OP Ryhmässä erittäin vakavasti rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen ja teemme jatkuvaa parantamista prosessiemme, toimintatapojemme ja järjestelmiemme kehittämisessä, sanoo OP Ryhmän pankkitoiminnan henkilö- ja pk-yritysasiakkaiden liiketoimintajohtaja Harri Nummela.

OP Ryhmän talousrikollisuuden torjuntaan liittyvät ICT- ja henkilöstöinvestoinnit ovat moninkertaistuneet viime vuosien aikana. Tällä hetkellä pelkästään OP Ryhmän keskusyhteisössä työskentelee talousrikollisuuden torjunnan parissa noin 500 asiantuntijaa. Lisäksi osuuspankkien henkilöstö on tärkeässä roolissa asiakastietojen ylläpidossa ja epäilyttävien liiketoimien tunnistamisessa. Kaikki OP Ryhmän työntekijät osallistuvat säännöllisesti koulutuksiin, joissa käsitellään epäilyttävien tapahtumien havaitsemista ja niistä raportointia.