Finnair Oyj:n osakkeiden yhdistäminen 20.3.2024

Finnairin hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää yhtiön osakkeiden yhdistämisestä eli osakkeiden lukumäärän vähentämisestä siten, että jokaista yhtiön nykyistä 100 osaketta vastaisi jatkossa yksi yhtiön osake. Mikäli omistus on vähemmän kuin 100 jaollinen, pyöristys tapahtuu ylöspäin yhdeksi osakkeeksi murto-osien välttämiseksi.

Osakkeiden yhdistäminen toteutetaan ehdotuksen mukaan arvo-osuusjärjestelmässä pörssikaupankäynnin päättymisen jälkeen 20.3.2024. Yhtiön uusi kokonaisosakemäärä on tarkoitus rekisteröidä kaupparekisteriin arviolta 21.3.2024 mennessä. Kaupankäynnin yhtiön osakkeiden uudella kokonaismäärällä arvioidaan alkavan Nasdaq Helsingissä uudella ISIN-tunnuksella arviolta 21.3.2024.

Esimerkki:
Jos omistat 60 000 Finnairin osaketta, omistat yhdistämisen jälkeen 600 Finnairin uutta osaketta. vaikka osakemäärä muuttuu, omistusosuus yhtiöstä pysyy samana eli yhdistäminen ei vaikuta omistuksesi arvoon. 

Osakkeiden yhdistäminen ei toteutuessaan edellytä Finnairin osakkeenomistajilta toimenpiteitä. Kaupat, jotka on tehty Finnair Oyj:n osakkeilla (FI0009003230) aikavälillä (arviolta) 19-20.3.2024 muutetaan Finnair Oyj:n uuteen osakkeeseen. Näiden kauppojen näkymisessä säilytyksessä saattaa esiintyä viiveitä. Alkuperäisten kauppojen kauppahinnat siirretään uusien osakkeiden kauppahinnoiksi. Nämä hintojenpäivitykset tehdään keskitetysti OP:lla.

Tärkeitä päivämääriä

  • 18.3.2024 Finnairin yhtiökokouspäivä: viimeinen päivä ostaa Finnairin osakkeita ennen osakkeiden yhdistämistä
  • 20.3.2024 Täsmäytyspäivä/ Yhdistämispäivä: Osakkeiden yhdistäminen toteutetaan ehdotuksen mukaan arvo-osuusjärjestelmässä pörssikaupankäynnin päättymisen jälkeen
  • 21.3.2024 Ensimmäinen kaupankäyntipäivä Finnairin osakkeiden uudella kokonaismäärällä  


Lisää tietoja osakkeiden yhdistämisestä yhtiön sivuilla kokouskutsussa.