Hoivatilat Oyj:n osakkeita koskevan julkisen ostotarjouksen vaikutukset osakkeenomistajiin

Aureit Holding Oy, belgialaisen pörssiyhtiö Aedifica SA/NV:n kokonaan omistama suomalainen osakeyhtiö, Aedifica SA/NV ja Hoivatilat Oyj ovat 4.11.2019 allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen, jonka mukaan Aureit Holding Oy tekee vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen kaikista Hoivatilat Oyj:n liikkeeseen laskemista ja ulkona olevista osakkeista.

Hoivatilat Oyj:n hallitus yksimielisesti suosittelee Hoivatilojen osakkeenomistajille ostotarjouksen hyväksymistä. Ostotarjouksessa Hoivatilat Oyj:n osakkeenomistajille tarjotaan 14,75 euron käteisvastike jokaista osaketta kohden
 
Ostotarjouksen tarjousaika päättyy 2.12.2019.

Tärkeää tietoa ostotarjouksesta

  • Tarjottava vastike on 14,75 euroa käteisenä jokaista Hoivatilat Oyj:n osaketta kohden.
  • Hoivatilat Oyj:n hallitus yksimielisesti suosittelee Hoivatilojen osakkeenomistajille ostotarjouksen hyväksymistä.
  • Ostotarjouksen toteuttaminen on Ostotarjouksen ehtojen mukaan ehdollinen tietyille edellytyksille, joiden tulee täyttyä (ellei Tarjouksentekijä luovu näistä) sinä päivänä tai siihen päivään mennessä, kun Tarjouksentekijä julkistaa Ostotarjouksen lopullisen tuloksen. Edellytykset sisältävät Tarjouksentekijän saavan omistukseensa yli 90 prosenttia Hoivatilat Oyj:n ulkona olevista osakkeista.
  • Osakkeenomistajien tulisi varmistua, että he ilmoittavat hyväksymisensä ennen Tarjousajan päättymistä 2.12.2019, mikäli he haluavat hyväksyä Ostotarjouksen, muutoin Tarjouksentekijä voi päättää olla toteuttamatta Ostotarjousta Tarjousasiakirjan ehdoissa esitetyn mukaisesti mukaan lukien, mikäli 90 prosentin toteuttamisedellytys ei täyty.

Ostotarjouksen hyväksyminen

Jos haluat hyväksyä ostotarjouksen ja näin ollen myydä Hoivatilat Oyj:n osakkeesi, on sinun toimittava ennen ostotarjouksen päättymistä. Ostotarjouksen tarjousaika päättyy 2.12.2019 klo 16.00. 
 
Voit antaa toimeksiannon ostotarjouksen hyväksynnästä osuuspankin konttorissa tai puhelinpalvelussa 010 252 4740 (ma-pe klo 8-18, pvm/mpm). Puhelinpalvelussa annettavaa toimeksiantoa varten tarvitset OP:n verkkopalvelutunnukset. Mikäli olet edunvalvonta-, yritys- tai kuolinpesäasiakas, olethan yhteydessä omaan osuuspankkiisi.