Indeksirahastojen vertailuindeksit muuttuvat 1.7.2023 alkaen

OP:n indeksirahastojen vertailuindeksit muutettiin vuonna 2020 MSCI ESG Universal –indekseiksi. 1.7.2023 otamme OP-rahastoille käyttöön emoindeksistä johdetut entistä tarkemmin ESG kriteereitä noudattavat MSCI ESG Screened –indeksit. Indeksivaihdoksen myötä ilmastonäkökulma tulee osaksi myös indeksirahastojamme. Tämän lisäksi kiistanalaiset toimialat, luonnon monimuotoisuuteen ja yhtiöiden hankintaketjuissa ilmenevät rikkeet tullaan huomioimaan entistä laajemmin.

Jatkossa indeksit eivät sisällä yhtiöitä: 

  • joiden liiketoiminta liittyy kiistanalaisiin-, ydin- tai siviiliaseisiin, tupakkaan, palmuöljyyn ja arktiseen öljyyn ja kaasuun  
  • joilla on liikevaihtoa hiilellä tuotetusta energiasta tai valikoitujen fossiilisten polttoaineiden tuotannosta 
  • joiden katsotaan rikkovan kansainvälisiä normeja kuten esimerkiksi YK:n Global Compact - periaatteita 
  • joiden katsotaan olevan osallisia erittäin vakavissa vastuullisuuskiistoissa (luonnon monimuotoisuuteen ja yhtiöiden hankintaketjuissa ilmeneviin rikkeisiin sovelletaan tiukempaa linjausta).  

Yllä mainittujen poissulkujen lisäksi, MSCI ESG Screened –indeksi sitoutuu pitämään indeksin hiili-intensiteetin 30 prosenttia alhaisempana verrattuna emoindeksiin. Muutoksen myötä rahastojen artikla 8 –vaatimukset täyttyvät jatkossakin.

Muutos koskee OP-Maailma Indeksi-,OP-Eurooppa Indeksi-, OP-Amerikka Indeksi-, OP-Aasia Indeksi-, ja OP-Pohjoismaat Indeksi -sijoitusrahastoja.