Kiinteistörahastojen säännöt muutetaan 1.1.2024 alkaen

OP-Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on 28.11.2023 päättänyt muuttaa OP-Vuokratuotto-, OP-Palvelukiinteistöt- ja OP-Metsänomistaja -erikoissijoitusrahaston sääntöjä. Muutokset astuvat voimaan 1.1.2024.

Rahastojen 9 §:ään on sisällytetty rahastoyhtiölle mahdollisuus rajoittaa rahasto-osuuksien lunastuksia tämän ollessa rahasto-osuudenomistajien edun mukaista. Lisäksi samassa pykälässä on laajennettu rahastoyhtiön mahdollisuuksia väliaikaisesti keskeyttää rahasto-osuuksien merkinnät ja lunastukset osuudenomistajien yhdenvertaisuuden tai rahasto-osuudenomistajien painavan edun sitä erityisesti vaatiessa.

Korkojen nousu ja hidas talouskasvu ovat vaikuttaneet myös kiinteistömarkkinaan. Ammattimaisen kiinteistömarkkinan kaupankäyntivolyymi on edelleen kovin alhainen ja rakentamisen aloitusten määrä vähenee reilusti edellisvuosista. Kun uusi tasapaino korkojen osalta löytyy, inflaatio alenee riittävästi ja varsinkin kun uudisrakentaminen reagoi kysyntään viiveellä, on hinnoilla taas taipumus lähteä nousuun.

Sääntömuutoksella haluamme varmistaa, ettei rahasto joudu myymään sijoituksia merkittävästi käypää markkina-arvoa alemmalla hinnalla. Kiinteistö- ja metsäsijoittaminen on pitkäaikaista sijoittamista ja edelleen hyvä osa sijoitussalkun turvallista hajautusta muiden sijoituskohteiden rinnalla.

Siirrymme sääntömuutoksella samalla yleiseen markkinakäytäntöön, jossa rahastojen lunastuksia voidaan rajoittaa, jos sen on osuudenomistajien edun mukaista.

1.1.2024 voimaan astuvat säännöt