Korkeimman oikeuden (KKO) ennakkoratkaisu ravintoloiden koronarajoituksia koskevassa oikeudenkäynnissä

Korkein oikeus on linjannut, että valtioneuvoston asetuksia ei voida pitää Pohjola Vakuutuksen epidemiakeskeytysvakuutuksen ehdoissa tarkoitettuina viranomaismääräyksinä.

Koronapandemian johdosta tehtiin poikkeuksellisia rajoitustoimenpiteitä liittyen aukioloon, anniskeluun ja asiakaspaikkarajoituksiin, jotka aiheuttivat taloudellisia tappioita ravintolayrityksille. Tuomioistuimet ovat arvioineet kuuluvatko nämä vahingot Pohjola Vakuutuksen epidemiakeskeytysturvan piiriin. 

Pohjola Vakuutuksen epidemiakeskeytysturva ehdoissa viitataan viranomaismääräyksiin, jollaisena ennen 1.11.2020 asetettuja toimintaa rajoittavia lakeja ei voida pitää. Käräjäoikeus on jo aiemmin hylännyt ravintolan esittämän kannevaatimuksen koskien ajanjaksoa ennen 1.11.2020. Korkeimman oikeuden ratkaisun myötä käräjäoikeuden tuomio jää sen osalta lainvoimaiseksi. 

1.11.2020 eteenpäin asiasta säädettiin valtioneuvoston asetuksin. Korkeimman oikeuden päätöksen mukaan valtioneuvoston asetusten ei tulkita olevan korvausehdoissa tarkoitettuja viranomaismääräyksiä, joten Pohjola Vakuutus ei ole korvausvastuussa näistä ravintoloille aiheutuneista vahingoista.