OP Kiinteistösijoituksen Vastuullisuuskatsaus 2021: Pitkäjänteinen työ ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi jatkuu

Luontokato vaatii akuutteja toimia ja luonnonvarojen kuluttamisen hillitsemiseen on löydettävä keinoja myös kiinteistöalalla. OP Kiinteistösijoituksen Vastuullisuuskatsaus kokoaa vuoden 2021 vastuullisuustoimet tunnuslukuina ja toimenpiteinä.

OP:n kiinteistöpääomarahastojen sekä asiakkaiden suoria kiinteistösijoituksia hallinnoivan OP Kiinteistösijoituksen vastuullisuustyön keskiössä on kiinteistöjen päästöjen vähentäminen. OP Kiinteistösijoitus tavoittelee hiilineutraalia energiankäyttöä vuoteen 2030 mennessä sekä hiilineutraalia rakentamista vuoteen 2050 mennessä.  

OP Kiinteistösijoitus on lisäksi liittynyt Net Zero Asset Managers -aloitteeseen, ja osallistui vuonna 2021 ensimmäistä kertaa GRESB-raportointiin (Global Real Estate Sustainability Benchmark). 

– Vastuullisuustyö on kiinteistösijoittamiseen kiinnittynyt uusi normaali. Olemme muun muassa laatineet hiilineutraaliuden tiekartan, joka kokoaa konkreettiset askelmerkit hiilineutraaliustavoitteiseen pääsemiseksi, kertoo OP Kiinteistösijoituksen johtaja Markku Mäkiaho.  

Pitkäjänteinen työ päästöjen vähentämiseksi näkyy esimerkiksi ennätyksellisinä uusiutuvan energian tuottomäärinä OP Kiinteistösijoituksen kohteissa. Vuonna 2021 yhteensä 25:ssä kohteessa oli maalämpövoimala ja 40 kohteessa tuotetaan aurinkosähköä.  

OP Kiinteistösijoitus edistää myös rakentamisen päästövähennyksiä, joiden yhtenä keinona on puurakentaminen. Rakennuskannassa on 42 puurakenteista kohdetta, kuten päiväkoteja, hoivakohteita sekä asuinkerrostaloja.   

EU-sääntelyllä tulee jatkossa olemaan yhä suurempi rooli osana varainhoidon vastuullisuustyötä. OP Kiinteistösijoitus on määritellyt suurimman osan suoraan kiinteistöihin sijoittavista rahastoista SFDR:n mukaisiksi artikla 8 ja artikla 9 -sijoitustuotteiksi eli niin sanotuiksi vaaleanvihreiksi tai tummanvihreiksi rahastoiksi.