OP Ryhmässä talousrikollisuuden torjuntaan on panostettu vahvasti vuosien ajan

Talousrikollisuuden ja lisääntyneen sääntelyn aiheuttamat paineet finanssialalle ovat viime vuosina kasvaneet voimakkaasti. OP Ryhmä on sitoutunut asiakkaidensa ja yhteiskunnan turvallisuuteen kehittämällä jatkuvasti talousrikollisuuden torjuntaa.

OP Ryhmä suhtautuu erittäin vakavasti talousrikollisuuden torjuntaan ja on jo useiden vuosien ajan panostanut prosessien, toimintatapojen, sisäisen valvonnan ja järjestelmien kehittämiseen. 

OP Ryhmän talousrikollisuuden torjuntaan liittyvät ICT- ja henkilöstöinvestoinnit ovat moninkertaistuneet viime vuosien aikana. Tällä hetkellä pelkästään OP Ryhmän keskusyhteisössä työskentelee talousrikollisuuden torjunnan parissa lähes 500 asiantuntijaa. Lisäksi osuuspankkien henkilöstö on tärkeässä roolissa asiakastietojen ylläpidossa ja epäilyttävien liiketoimien tunnistamisessa. Kaikki OP Ryhmän työntekijät osallistuvat säännöllisesti koulutuksiin, joissa käsitellään epäilyttävien tapahtumien havaitsemista ja niistä raportointia. 

Viranomaiset valvovat pankkien toimintaa  

Suurimpien eurooppalaisten pankkiryhmien valvonta siirtyi Euroopan keskuspankin (EKP) valvontaan finanssikriisin jälkeen. Tämän lisäksi Finanssivalvonta toteuttaa kansallista valvontaa.  

Valvonta on jatkuvaa päivittäistä vuorovaikutusta pankin ja valvojan välillä. Jatkuvan valvonnan lisäksi EKP ja Finanssivalvonta toteuttavat myös pankkikohtaisia tarkastuksia. Esimerkiksi vuonna 2022 Finanssivalvonta toteutti rahanpesun estämisen tarkastuksen osana normaalia valvonta- ja tarkastustoimintaansa. Tarkastuksen kohteena olivat OP Yrityspankki Oyj, Etelä-Karjalan Osuuspankki ja Turun Seudun Osuuspankki.  

Finanssivalvonta ei tehnyt tarkastuksessaan rahanpesuun viittaavia havaintoja, mutta huomioi OP Ryhmän prosesseissa olevan kehitettävää. Viranomaisen antamat huomiot on osin jo korjattu ja toimenpiteet kaikkien havaintojen korjaamiseksi ovat käynnissä.