OP:n suuryritystutkimus 2022 on julkaistu – Suomalaisten suuryritysten usko markkinan kasvuun ja omaan menestykseen on vahva

Suuryritysten investointihalut ovat kääntyneet selvään nousuun, selviää tänään julkaistusta OP:n suuryritystutkimuksesta. Suuryritystutkimus on jo kymmenen vuoden ajan koonnut yhteen suuryritysten ylimpien päätöksentekijöiden näkemykset Suomen talouden ja yhteiskunnan tilasta.

Suomalaiset suuryritykset uskovat menestykseensä koronapandemian varjostamassa ajassa. Yritysjohtajat ennakoivat pääliiketoimintansa kysynnän kasvavan kansainvälisillä markkinoilla keskimäärin yli viisi prosenttia ja kotimaan markkinoilla liki kolme prosenttia. Miltei 70 prosenttia vastaajayrityksistä uskoo menestyksen keskittymisen ja markkinajaon kiihtyvän. Selkeä enemmistö yrityksistä koki markkinan keskittymisen itselleen mahdollisuutena. 

Nopeaa kasvua haetaan nyt aineettomilla investoinneilla eli rohkeilla panostuksilla tuote- ja palvelukehitykseen, digitalisointiin ja myyntitoimintaan. Lähes puolet vastaajayrityksistä kertoi hakevansa aineettomilla investoinneilla yksinomaan kasvua. Suuryritykset kertovat panostavansa erityisesti digitalisaatioon. 

Myös aineellisten investointien kasvunäkymät ovat viime vuotta myönteisempiä. Suhteellisesti eniten panostetaan IT- ja tietoturvajärjestelmiin, joiden investointeihin luvataan kahdeksan prosentin kasvua.  

– Kasvavat panostukset investointeihin kertovat suuryritysten luottamuksen pitkän aikavälin kysyntään palautuneen. Merkittävä muutos voidaan myös nähdä kasvun logiikassa: aiemmin aineellisilla investoinneilla tähdättiin uuden luomiseen, mutta nyt ne lähinnä turvaavat tämänhetkistä toimintaa. Tässä ajassa nopeita voittoja haetaan aineettomilla investoinneilla, kuvailee OP Yrityspankin toimitusjohtaja Katja Keitaanniemi

Tutkimustulosten mukaan Suomi näyttäytyy suuryrityksille melko houkuttelevana investointialustana. Investointeja Suomeen puoltavat esimerkiksi energian saatavuus, verotusjärjestelmän ennakoitavuus sekä pääomamarkkinoiden toimivuus. Voimakkaimmin intoa kotimaisiin investointeihin vaimentavat julkisen talouden pitkään jatkunut velkaantuminen, palkansaajajärjestöjen toiminta sekä lainsäädännölliset prosessit, kuten valitusten käsittely. 

– Suuryritysten äänen kuunteleminen on ensisijaisen tärkeää, jotta saamme houkuteltua investointeja myös kotimaahan. Siirtymä pandemian jälkeiseen uuteen arkeen tulee todennäköisesti vain vahvistamaan suuryritysten merkitystä Suomen talouskasvulle ja työllisyydelle, Katja Keitaanniemi sanoo.