Panostuksemme ilmastonmuutoksen hillintään jatkuu – Tutustu OP:n Green Bond -raporttiin

Finanssialalla on mahdollisuus hillitä ilmastonmuutosta etenkin rahoitus- ja sijoitustoiminnan avulla. Siksi haluamme mahdollistaa muutoksen kohti kestävämpää tulevaisuutta yhdessä asiakkaidemme kanssa.

 
Sitoutuminen vastuulliseen liiketoimintaan ja halu ymmärtää asiakkaiden ESG-riskejä paremmin olivat ajureita OP Ryhmän siirtymisessä vihreiden joukkovelkakirjalainojen (Green Bond) markkinoille. Vihreiden joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskulla OP Ryhmä pyrkii lisäämään investointeja vihreisiin hankkeisiin ja aloitteisiin.
 
OP Yrityspankki on laskenut liikkeeseen kaksi vihreää joukkovelkakirjalainaa. Vuonna 2019 laskettiin liikkeeseen 500 miljoonan euron Green Bond ja vuonna 2022 arvoltaan myös 500 miljoonan euron senior non-preferred -ehtoinen Green Bond. Vihreissä joukkovelkakirjalainoissa noudatetaan OP Yrityspankin Green Bond Framework -viitekehystä.
 
OP Yrityspankin vihreät joukkovelkakirjalainat käytetään vähähiilisiin ja ilmastokestäviin hankkeisiin ja investointeihin. Tämä toteutetaan myöntämällä vihreitä lainoja.
 
Vuoden 2022 lopussa OP Yrityspankin Green Bond -rekisterissä oli luottoja 1 630 miljoonan euron arvosta, jotka jakautuivat seuraavasti: uusiutuva energia 70 %, vihreät rakennukset 15 %, saastumisen ehkäisy ja hallinta 4 %, luonnonvarojen kestävä käyttö sisältäen maankäytön 11 %. Green Bond -rekisterissä oli 61 yrityslainaa ja 51 yritystä. Vihreiden joukkovelkakirjalainojen vaikutusten arviointiin ja raportointiin OP on valinnut pääomamarkkinayhdistys ICMA:n (International Capital Markets Association) julkaiseman viitekehyksen (Harmonized Framework) mukaiset mittarit.
 

OP Yrityspankin vihreiden joukkovelkakirjalainojen vaikutukset eri toimialoilla

Uusiutuva energia*:
 
 • Päästöjä vältetty 514 342,3 tCO2e.
 • Energiaa tuotettu 1 698,6 GWh.
 • Energiakapasiteettia asennettu 541,9 MW.
   
Vihreät rakennukset:
 
 • Vihreäksi sertifioitua valmista pinta-alaa 39 696,4 m2, rakenteilla 18 825,8 m2.
 • Sähköön ja kaukolämpöön liittyvää energiankulutusta vältetty 2 936,7 tCO2e.
   
Ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen*:
 
 • Päästöjä vältetty 16 643,3 tCO2e.
 • Energiaa tuotettu 118,6 GWh.
 • Energiakapasiteettia asennettu 11,5 MW.
   
Luonnonvarojen kestävä käyttö sisältäen maankäytön**:
 
 • Metsää sertifioitu 61 550,2 hehtaaria.
 • Hiilinielun määrä 65 853,9 tCO2e.
   
Jatkamme kestävän tulevaisuuden rakentamista yhdessä asiakkaidemme kanssa.
 
*OP:n Green Bond Framework -viitekehyksen eri versioissa jätevoimahankkeet on luokiteltu eri toimialoihin. Jätevoiman vaikutukset on jaettu tasan kumpaankin vihreään joukkovelkakirjalainaan (Green Bond 1 ja 2), sovellettavan viitekehyksen mukaisen toimialan kohdalle.
 
**Toimialan aiempi nimitys OP:n vuoden 2018 Green Bond Framework -viitekehyksessä oli kestävä maankäyttö.