Helsingin käräjäoikeuden välituomio Pohjola Vakuutuksen epidemiakeskeytysvahinkoasiassa

Helsingin käräjäoikeus antoi 11.11. välituomion Pohjola Vakuutuksen epidemiakeskeytysturvan korvattavuuteen liittyen. Käräjäoikeus on välituomiossaan hylännyt osan kantajina toimivien ravintoloiden vaatimuksista ja osin hyväksynyt niitä. Annettu välituomio ei ole lainvoimainen ja osapuolet ovat ilmoittaneet valittavansa tuomiosta, joten asian käsittely jatkuu ylemmissä oikeusasteissa.

Uutista päivitetty 19.11.2021