Positiivinen luottotietorekisteri käyttöön 1.4.2024

Ensimmäisessä vaiheessa rekisteröidään kuluttajaluottojen ja niihin rinnastuvien luottojen tiedot.

Verohallinto avaa positiivisen luottorekisterin kahdessa vaiheessa. Helmikuusta 2024 eteenpäin luotonantajat ilmoittavat rekisteriin kuluttajaluottojen ja niihin rinnastuvien luottojen tietoja. Näitä tietoja voi käyttää 1. huhtikuuta 2024 alkaen. 

Toisessa vaiheessa, joulukuusta 2025 eteenpäin, luotonantajat ilmoittavat rekisteriin muille yksityishenkilöille kuin kuluttajille myönnettyjä luottoja. Tällaiset luotot ovat käytännössä elinkeinonharjoittamiseen myönnettyjä. Toisen vaiheen tietoja voi hakea rekisteristä 1. huhtikuuta 2026 alkaen. 

Luottotietorekisteri pyrkii ehkäisemään kotitalouksien ylivelkaantumista. Saamme rekisteristä tiedot yksityishenkilöiden luotoista ja tuloista viimeisen 12 kuukauden ajalta.

Mihin käytämme rekisteriä ensimmäisessä vaiheessa

Laki positiivisesta luottotietorekisteristä (739/2022) määrittelee, mihin rekisterin tietoja saa hakea. Kuluttajansuojalain ulkopuolisiin luottoihin rekisterin tietoja ei voi käyttää. Kuluttajansuojalaki myös velvoittaa luotonantajan arvioimaan kuluttajan luottokelpoisuuden ennen luottosopimuksen tekemistä. Käytämme luottotietorekisteriä OP Ryhmässä lakien määräämällä tavalla. 

Hyödynnämme rekisterin tietoja, kun arvioimme asiakkaidemme luottokelpoisuutta myöntäessämme

  • vakuudellista ja vakuudetonta kuluttajarahoitusta
  • kuluttaja-asiakkaiden korttiluottoja
  • myyjäyhteistyörahoitusta, kuten autolainoja. 

Rekisteri antaa luotettavan kokonaiskuvan asiakkaan velkaantumisesta ja tuloista. Siksi voimme sen avulla arvioida asiakkaidemme maksukykyä tasapuolisemmin ja tarkemmin kuin aiemmin. Tämä parantaa maksukyvyn arviointia sekä tukee vastuullista lainoittamista ja luotonhallintaa. 

Lue lisää positiivisesta luottotietorekisteristä OP Median artikkelista

Kerromme, jos käytämme rekisteritietojasi

Luonnolliselle henkilölle on ilmoitettava ennalta positiivisesta luottotietorekisteristä hankittavien tietojen käytöstä esimerkiksi silloin, kun hän hakee luottoa. Luonnollinen henkilö tarkoittaa tavallista ihmistä, tässä tapauksessa yleensä luoton hakijaa, velallista, velan takaajaa tai vierasvelkavakuudenantajaa. 

Jos hylkäämme luonnollisen henkilön luottohakemuksen rekisteristä saatujen tietojen perusteella, ilmoitamme heti päätöksen jälkeen luottotiedon käytöstä. Kerromme samalla, mistä rekisteristä tieto on.

Positiivisen luottotietorekisterin luottotietoraporttien käyttämistä osana luottokelpoisuuden arviointivelvollisuuden noudattamista valvovat kuluttaja-asiamies ja Finanssivalvonta.