Sampo Oyj:n osittaisjakautuminen 1.10.2023

Sampo eriyttää Mandatumin itsestään osittaisjakautumisen kautta. Eriyttämisen jälkeen Sampo on puhtaasti digitaalisella henkilöasiakkaiden vahinkovakuuttamisen markkinalla toimiva yhtiö, joka toimii Pohjoismaissa ja Isossa-Britanniassa.

Sammon osittaisjakautuminen toteutuu suunnitellusti 1.10.2023. Jakautumisessa Sammon osakkeenomistajat saavat jokaista omistamaansa Sammon osaketta kohden yhden uuden Mandatumin osakkeen.

Esimerkki:
Jos omistat 20 Sammon osaketta, saat 20 Mandatumin osaketta. Omistuksesi Sammon osakkeessa säilyy ennallaan. 

Jakautuminen ei edellytä Sammon osakkeenomistajilta toimenpiteitä. Saadakseen Mandatumin osakkeita on Sammon osaketta ostettava viimeistään 29.9.2023. Ensimmäinen kaupankäyntipäivä Mandatumin osakkeella Nasdaq Helsingissä on arviolta 2.10.2023. Mandatumin osakkeet kirjataan osakkeenomistajien arvo-osuustileille ja osakesäästötileille 2.10.2023. 

Mandatumin osakkeella ei ole ”listautumishintaa”, jolla tavallisesti tarkoitetaan hintaa, jolla uudet sijoittajat voivat merkitä osakkeita yhtiön listautuessa. Osakekurssi määräytyy normaalissa pörssikaupankäynnissä.

Tärkeitä päivämääriä

  • 29.9.2023 Viimeinen päivä ostaa Sammon osakkeita, jotta osakkeenomistaja olisi oikeutettu saamaan Mandatumin osakkeita jakautumisvastikkeena  
  • 1.10.2023 Jakautumisen täytäntöönpano 
  • 2.10.2023 Ensimmäinen kaupankäyntipäivä Sammon osakkeella ilman Mandatumia  
  • 2.10.2023 (arvio) Kaupankäynti Mandatumin osakkeilla alkaa 

Verotus ja hankintamenon määrittely verotuksessa

Mandatumin osakkeiden vastaanottamisesta ei aiheudu välittömiä veroseuraamuksia Suomessa yleisesti verovelvollisille osakkeenomistajille. Myyntivoittoa (tai myyntitappiota) verotetaan siinä vaiheessa, kun osakkeenomistaja myy vastaanottamansa Mandatumin osakkeet. 

Sammon osakkeen hankintameno jakautuu Sammon ja Mandatumin kesken. Verohallinnon odotetaan antavan ohjeistuksen ja vahvistavan hankintamenon jakosuhteen arviolta kahden kuukauden kuluessa jakautumisesta. Sammon ja Mandatumin osakkeet näkyvät ilman hankintahintaa op.fi-palvelussa ja OP-mobiilissa, kunnes Verohallinto on vahvistanut jakosuhteen. Hankintahinta päivittyy palveluihin automaattisesti.

 Lue lisää osittaisjakautumisesta Sampo-konsernin sivuilta.