Sulautumisia ja nimenmuutoksia rahastoissamme

Yksinkertaistamme rahastovalikoimaamme yhdistämällä rahastoja, joiden sijoitusperiaatteet ovat lähellä toisiaan.

OP-Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on päättänyt 9.10.2023 sulauttaa rahastoja ja muuttaa niiden nimiä. Sulautuvien rahastojen tämänhetkiset sijoituspolitiikat muistuttavat toisiaan, joten sulautumiset ovat osuudenomistajien kannalta perusteltuja. 
 
Sulautumiset ja nimenmuutokset jakautuvat viiteen osaan: 
 
  1. OP-Amerikka Arvo -sijoitusrahaston nimi muuttuu OP-Amerikka Arvoyhtiöt -sijoitusrahastoksi. Samassa yhteydessä OP-Amerikka Vakaa -rahasto sekä OP-Amerikka Laatu -rahasto sulautuvat OP-Amerikka Arvoyhtiöt -sijoitusrahastoon.  
  2. OP-Amerikka Kasvu -sijoitusrahasto sulautuu OP-Amerikka Pienyhtiöt -sijoitusrahastoon. 
  3. OP Eurooppa Vakaa -rahasto ja OP-Eurooppa Laatu -rahasto sulautuvat OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt -sijoitusrahastoon.  
  4. OP-Eurooppa Arvo -rahaston nimi muuttuu OP-Eurooppa Arvoyhtiöt -rahastoksi. 
  5. OP-Eurooppa Nousevat Tähdet -rahaston nimi muuttuu OP-Eurooppa Pienyhtiöt -rahastoksi. 

Sulautumisen yhteydessä siirrämme sulautuvien rahastojen omistukset vastaanottavan rahaston sijoituksiksi muuttamalla ne rahaksi tai siirtämällä rahoitusvälineet vastaanottavalle rahastolle. Toteutamme Amerikka-rahastojen sulautumiset ja nimenmuutokset 14.12.2023. Eurooppa-rahastojen sulautuminen tapahtuu 4.12.2023.  
 
Sulautuminen ei aiheuta osuudenomistajille veroseuraamuksia. Jos osuudenomistaja lunastaa tai vaihtaa rahasto-osuutensa toiseen rahastoon, tästä saattaa syntyä luovutusvoittoa tai -tappiota verotuksessa. 
 

Miten osuudenomistajat saavat tiedon 

Lähetämme osuudenomistajille sulautumisista ja nimenmuutoksista kirjeen tai viestin op.fi-palveluun ja OP-mobiiliin viikolla 44. Julkaisemme sulautumisista ja sääntömuutoksista myös ilmoituksen Helsingin Sanomissa 1.11.2023.

Avaintietoasiakirjat