Tecnotree Oyj:n osakkeiden yhdistäminen 19.4.2024

Tecnotreen hallitus ehdottaa varsinaisen yhtiökokouksen päätettäväksi, että yhtiön osakkeiden lukumäärää vähennetään osakepääomaa alentamatta. Järjestely ehdotetaan toteutettavaksi siten, että jokaiset 20 yhtiön osaketta yhdistetään yhdeksi osakkeeksi. Osakkeiden murto-osien syntymisen välttämiseksi hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutetaan päättämään suunnatusta maksuttomasta osakeannista, jossa uusia osakkeita annetaan vastikkeetta siten, että kullakin arvo-osuustilillä oleva osakkeiden lukumäärä saatetaan jaolliseksi 20:llä.

Osakkeiden yhdistäminen toteutetaan ehdotuksen mukaan arvo-osuusjärjestelmässä pörssikaupankäynnin päättymisen jälkeen 19.4.2024. Yhtiön uusi kokonaisosakemäärä on tarkoitus rekisteröidä kaupparekisteriin arviolta 22.4.2024 mennessä. Kaupankäynnin yhtiön osakkeiden uudella kokonaismäärällä arvioidaan alkavan Nasdaq Helsingissä uudella ISIN-tunnuksella arviolta 22.4.2024.

Esimerkki:
Jos omistat 5000 Tecnotreen osaketta, omistat yhdistämisen jälkeen 250 Tecnotreen uutta osaketta. Vaikka osakemäärä muuttuu, omistusosuus yhtiöstä pysyy samana eli yhdistäminen ei vaikuta omistuksesi arvoon. 

Osakkeiden yhdistäminen ei toteutuessaan edellytä Tecnotreen osakkeenomistajilta toimenpiteitä. Kaupat, jotka on tehty Tecnotree Oyj:n osakkeilla (FI0009010227) aikavälillä (arviolta) 18-19.4.2024 muutetaan Tecnotree Oyj:n uuteen osakkeeseen. Alkuperäisten kauppojen kauppahinnat siirretään uusien osakkeiden kauppahinnoiksi. Nämä hintojenpäivitykset tehdään keskitetysti OP:lla.

Tärkeitä päivämääriä

  • 17.4.2024 Viimeinen päivä ostaa Tecnotreen osakkeita ennen osakkeiden yhdistämistä
  • 19.4.2024 Täsmäytyspäivä/ Yhdistämispäivä: Osakkeiden yhdistäminen toteutetaan ehdotuksen mukaan arvo-osuusjärjestelmässä pörssikaupankäynnin päättymisen jälkeen
  • 22.4.2024 Ensimmäinen kaupankäyntipäivä Tecnotreen osakkeiden uudella kokonaismäärällä