Tietoa pankkisektorin tilanteesta asiakkaillemme

Huoli ongelmapankeista heiluttaa markkinoita. Omien talletusten tai OP Ryhmän osalta syytä hermoiluun ei ole.

Yhdysvaltalainen Silicon Valley Bank kaatui perjantaina 10.3.2023. Huoli pankkisektorin tilasta painoi pörssikursseja maailmanlaajuisesti, ja sveitsiläinen UBS osti vaikeuksiin joutuneen Credit Suissen sunnuntaina 19.3.2023.

Markkinahermoilu jatkuu yhä, ja pörssiosakkeet sekä niitä kuvaavat osakeindeksit ovat laskeneet. Vaikka markkinoilla tuulee, sijoittajan kannattaa silti noudattaa omaa sijoitussuunnitelmaansa. 

Ajankohtaista sijoitustietoa saa esimerkiksi OP Median seurannasta, jossa asiantuntijamme käyvät läpi markkinauutisia ja -tilannetta. Siirry OP Median seurantaan 

Osassa OP:n rahastoja on hyvin pienet omistukset kriisipankkien osakkeisiin. Lue kriisipankkien vaikutuksesta OP:n rahastoihin

OP Ryhmän taloudellinen asema on vahva markkinatilanteesta huolimatta

Kriisiuutisten keskellä on hyvä pitää mielessä, että ongelmat ovat tällä hetkellä pankkikohtaisia. Ne eivät siis koske koko pankkisektoria. OP Ryhmän taloudellinen asema on vakaa, eikä asiakkaillamme ole syytä huoleen talletustensa suhteen. 

OP Ryhmän maksuvalmius eli likviditeetti on vahva ja ylittää selvästi lakisääteisen vaatimuksen maksuvalmiusasemalle. Ryhmällä on runsaasti likviditeettireserviä, joka kattaa myös talletuksia. Markkinatilanne ei ole vaikuttanut likviditeettireservin määrään. Lisäksi lakisääteinen talletussuojajärjestelmä kattaa asiakkaidemme talletukset 100 000 euroon saakka. 

Vakavaraisuuden hallinta on olennainen osa pankin hallintoa, ja omien varojen vaatimuksella katetaan toimintaan liittyvät riskit. OP Ryhmän vakavaraisuus on vahva suhteessa lakisääteiseen ja viranomaisen asettamiin vaatimuksiin. Ryhmän ydinvakavaraisuus, joka muodostuu ydinpääoman suhteesta kokonaisriskiin, oli vuoden 2022 lopussa 17,4 prosenttia. Se ylittää sääntelyn edellyttämän tason selvästi 5,5 prosenttiyksiköllä.

Ryhmän luottolaitostoiminnan ydinpääoman määrä oli vuoden 2022 lopussa 12,6 miljardia euroa. Ryhmän riskinotto on maltillista ja hyvin hajautettua. Vakavaraisuuden hallinnassa on huomioitu myös erilaiset markkinatilanteet.

Jäsen- ja tuotto-osuudet ovat osa OP Ryhmän ydinpääomia. OP Ryhmän vahva vakavaraisuus turvaa omistaja-asiakkaiden sijoituksia jäsen- ja tuotto-osuuksiin.