” ”

Uuden rahastomme sijoituskohteet luovat kestävää hyvinvointia

Vastuullinen teemarahasto perheemme täydentyy uudella osakemarkkinoille sijoittavalla OP-Kestävä  Hyvinvointi -sijoitusrahastolla. Rahasto sijoittaa yrityksiin, joiden liiketoiminta tukee ihmisen ja yhteiskuntien kestävää hyvinvointia tai jotka työnantajaroolissaan ovat esimerkillisiä sosiaalisissa kysymyksissä.

OP-Kestävä Hyvinvointi -rahasto tuokin terveyteen ja hyvinvointiin sekä koulutukseen liittyvät yhtiöt osaksi teemarahastojen sijoitusavaruutta. Rahaston sijoitustoiminnassa huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet painottaen erityisesti sosiaalisia kysymyksiä. 

Rahaston sijoituskohteet olevat yritykset kehittävät mm.

  • Terveys- ja hyvinvointipalveluita
  • Ratkaisuja liittyen koulutus-, rahoitus- ja digitaalisten palveluiden sekä asuntojen saatavuuteen
  • Terveellisempää ruokavaliota ja kestävää maataloutta
  • Kestäviä liikenneratkaisuja ja kiertotaloutta

OP-Kestävä Hyvinvointi -rahasto sijoittaa varansa laajasti maailman osakemarkkinoille, joiden muutokset vaikuttavat rahaston arvoon. Sijoituksia voidaan tehdä sekä kehittyneille että kehittyville markkinoille. Rahaston sijoituskohteet tarjoavat aktiiviselle rahastonhoidolle mahdollisuuden valita teemoista kovien kasvuodotusten yrityksiä ja maltillisempia, vakaita yrityksiä tasoittamaan salkkua.

Rahasto on auki merkinnöille päivittäin. Omistaja asiakkaamme voivat ostaa ja myydä rahastoja ilman merkintäpalkkiota.

Mainos. Tämä materiaali ei anna täydellistä kuvaa rahaston ominaisuuksista. Rahaston avaintietoasiakirja ja rahastoesite ovat saatavissa merkintäpaikoissa suomeksi ja ruotsiksi. Asiakirjoista löydät tarkempia tietoja esimerkiksi riskeistä, kuluista ja rahaston ominaisuuksista. Rahasto hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy ja salkunhoitajan toimii OP Varainhoito Oy.