OP-Private Equity -erikoissijoitusrahasto

Uusi rahasto: OP-Private Equity -erikoissijoitusrahasto

Globaalisti listaamattomien yritysten omaan pääomaan sijoittava OP-Private Equity -erikoissijoitusrahasto aukeaa merkinnöille 1.3.2023. Rahaston avulla voit sijoittaa suurimpaan vaihtoehtoiseen omaisuusluokkaan laadukkaiden Private Equity -rahastojen kautta.

Private Equity on suurin vaihtoehtoisten sijoitusten omaisuuslaji ja muodostaa noin 40 % koko vaihtoehtoisesta omaisuusluokasta. Viimeisen 20 vuoden aikana listaamattomiin osakkeisiin sijoittavat pääomarahastot ovat tuottaneet selvästi enemmän, kuin listatut osakkeet*, kertoo salkunhoitaja Petri Lehtola.

Mikä on Private Equity -omaisuusluokka?

Private Equity -rahastot sijoittavat listaamattomiin yrityksiin. Rahastot luovat sijoittajille lisäarvoa tekemällä omistamiinsa yrityksiin operatiivisia parannuksia ja rahoittamalla niiden kasvuinvestointeja. Viimeisen vuosikymmenen aikana eläkerahastot ja muut institutionaaliset sijoittajat ovat lisänneet voimakkaasti sijoituksiaan Private Equity -rahastoihin, jatkaa Petri. Tänä päivänä Private Equity on suurin vaihtoehtoinen omaisuusluokka, jossa on sijoittajien varoja jo 6.000 miljardia euroa**.

OP-Private Equity -erikoissijoitusrahasto pähkinänkuoressa

Uusin rahastomme OP-Private Equity -erikoissijoitusrahasto sijoittaa listaamattomiin osakkeisiin pääosin toisten rahastojen kautta. Sijoitusuniversumi on globaali ja kohderahastojen avulla saadaan salkkuun merkittävää hajautusta sijoitusten kohdistuessa satoihin kohdeyhtiöihin.

Rahasto on auki merkinnöille kuukausittain ja lunastuksille kvartaaleittain. Rahasto on myynnissä aluksi vain osuuspankeissa ja tulee myöhemmin ostettavaksi digipalveluihin. Ensimmäisen merkinnän minimisumma on 10 000 euroa. Seuraaville merkinnöille ei ole minimisummaa.

Tutustu rahastoon

*Lähde: MSCI World indeksi suhteessa Preqin Private Equity -indeksiin

**) Lähteet: McKinsey & Company, Preqin, Tela