Kallelse till Kronoby Andelsbanks ordinarie andelsstämma

Medlemmarna i Kronoby Andelsbank kallas till ordinarie andelsstämma som hålls 19.4.2023 kl. 19:00 i Kronoby Andelsbanks möteslokal, adress Kronobyvägen 8, 68500 Kronoby.

Anmälan och deltagande

Bankens styrelse har vid sitt sammanträde 4.4.2023 beslutat att fastställa 18.4.2023 som sista dag för en medlem att anmäla sig till den ordinarie stämman.

Om du vill delta i stämman ska du meddela det till andelsbanken senast 18.4.2023 per e-post till
kaj.nylund@op.fi, eller under kontorens öppettider per telefon på numret 010 254 3101 eller på något av andelsbankens kontor:

  • Kronoby huvudkontor, Kronobyvägen 8, 68500 Kronoby
  • Nedervetil kontor, Murickvägen 5, 68410 Nedervetil eller
  • Terjärv kontor, Södra Terjärvvägen 13, 68700 Terjärv

En förhandsanmälan är en förutsättning för deltagande i sammanträdet.