OP Ryhmän asuntomarkkinakatsaus: Asuntojen hintojen arvioidaan laskevan tänä vuonna maakunnissa 4-6 prosenttia

OP Ryhmän ekonomistit laskivat ensimmäistä kertaa asunnonostoindeksin, joka kuvaa kotitalouden mahdollisuutta ostaa asunto. Korkojen nopea nousu on heikentänyt erityisesti suurissa kaupungeissa asuvien kykyä ostaa asunto, heikoimmillaan se on Helsingissä. Asunnonostokyky on romahtanut alimmalle tasolleen koko 2000-luvulla. OP Ryhmän ekonomistit arvioivat asuntojen hintojen laskevan nyt aiemmin ennakoitua enemmän erityisesti pääkaupunkiseudulla.

Asuntojen hintojen odotetaan laskevan myös Etelä-Karjalassa

Alkuvuosi ei ole tuonut muutosta asuntomarkkinoiden suuntaan, vaan sekä kauppamäärät että asuntojen hinnat kehittyvät heikosti. OP Ryhmän ekonomistit arvioivat nyt asuntojen hintojen laskevan tänä vuonna aiemmin odotettua enemmän, koko maassa keskimäärin 5–7 prosenttia.

Maakunnissa asuntojen hintojen odotetaan laskevan keskimäärin 4-6 prosenttia, kun pääkaupunkiseudulla odotus on nyt 6–8 prosenttia. Etelä-Karjalassa hintakehitys on ollut tasaista ja hintataso jopa aavistuksen noussut osakehuoneistoissa. Hintojen kehitys maakunnassa eriytyy edelleen. Lappeenrannassa hinnat ovat pääosin vähän nousseet, mutta Imatralla selvästi laskeneet, sanoo myyntipäällikkö Jessica Pesu OP Koti Etelä-Karjalasta.

- Korkojen nousun vaikutukset heijastuvat asuntomarkkinoille osin vasta viiveellä. Lisäksi talouden veto heikkenee edelleen tänä vuonna, mikä heikentää asuntomarkkinoiden näkymiä. Arvioimme, että asuntokauppamäärissä pohja on tällä erää nähty, mutta markkinoiden todelliseen elpymiseen menee vielä pidempään, OP Ryhmän ekonomisti Joona Widgrén sanoo.

Asuntokauppamäärät palautuvat hiljalleen normaalivuosien tasolle

Ensi vuonna asuntojen hinnat kääntyvät nousuun, mutta OP Ryhmän ekonomistit ennakoivat nousun jäävän kuitenkin hyvin pieneksi. Kauppamäärät sen sijaan palautuvat hiljalleen tyypillisten asuntokauppavuosien tasolle eli koronaa edeltävien vuosien tasolle.

Etelä-Karjalassa kauppamäärät ovat lähteneet nousemaan, mutta vielä ei olla normaalivuosien tasolla. Uudiskohteiden kysyntä on myös heikentynyt. Korona-aikana asuntojen hinnat nousivat kysynnän kasvaessa ja nyt asuntojen kysynnän lasku heijastuu asuntojen hintoihin laskevasti.

- Korot ovat nousseet poikkeuksellisen nopeasti viime keväästä alkaen ja 12 kuukauden euribor on noussut noin 3,8 prosenttiin. Muutos nollakorkotasosta on ollut suuri, vaikka voisi sanoa, että korkotaso on ennemminkin normalisoitunut. Kun korkojen nousu tasaantuu ja energian hinnat kääntyvät laskuun, alkaa myös epävarmuus asumismenojen noususta hiljalleen hälventyä. Tämä tukee asuntomarkkinoita ja näkyy sitten myös kauppamäärissä. Jotta asuntomarkkinat elpyisivät kunnolla, pitäisi talouden vedon parantua vielä paljon nykyisestä. Siksi uskomme myös ensi vuonna asuntomarkkinoiden toipuvan vain maltillisesti, kertoo pankinjohtaja Paula Arminen-Peltonen Etelä-Karjalan Osuuspankista.

Korkojen nousu heikentää asunnonostokykyä suurimmissa kaupungeissa 
- Lappeenrannassa asunnonostokyky on reilusti parempi kuin keskimäärin. 

OP Ryhmän ekonomistien asuntomarkkinakatsauksessa on ensimmäistä kertaa laskettu asunnonostoindeksi Suomen yhdeksässä suurimmassa kaupungissa ja koko maan tasolla. Asunnonostokykyindeksi kuvaa mediaanituloisen kotitalouden mahdollisuutta ostaa 55-neliöinen asunto. Laskelmassa on oletettu, että asunto ostetaan 85-prosenttisesti velalla.

Asunnonostokykyä arvioidaan sen mukaan, meneekö lainanlyhennykseen, korkoihin ja vastikkeisiin yhteenlaskettuna yli kolmasosa kotitalouden käytettävistä olevista tuloista. Jos indeksilukema on 100, se tarkoittaa, että alueen mediaanituloisella kotitaloudella menee asumiseen liittyviin menoihin tasan kolmasosa käytettävissä olevista tuloista, mitä on pidetty kohtuullisten asumiskulujen rajana. Alle 100 indeksilukemat tarkoittavat, että asumiseen menee yli kolmasosa kotitalouden tuloista. Yli 100 lukema taas tarkoittaa sitä, että asumiseen menee alle kolmasosa kotitalouden tuloista. Lappeenrannassa asunnonostokykyindeksi on 135,22 eli asumiskulut jäävät alle kolmannekseen kotitalouden tuloista ja ovat näin ollen keskimääräistä alhaisemmat. Asumiskulut Lappeenrannassa on samaa luokkaa Lahden ja Oulun kanssa. Kotitaloudet Helsingissä, Tampereella ja Turussa joutuvat käyttämään yli kolmasosan tuloistaan asumisen kuluihin. Muissa suurissa kaupungeissa asumiseen liittyvät menot jäävät alle kolmasosaan. 

Suuria alueellisia eroja selittävät asuntojen erilaiset hintatasot, sekä erot kotitalouksien käytettävissä olevissa tuloissa. Korkojen nousu on selvästi heikentänyt tyypillisen suomalaisen kotitalouden kykyä ostaa keskikokoinen asunto, ja asunnonostokyky onkin nyt alimmillaan ainakin koko 2000-luvulla. Myös muiden asumiskulujen nousu ja yleinen hintojen nousu heikentävät ostokykyä.

- Asunnonostokyky on laskenut kaikkialla, mutta korkojen nousun vaikutus on heijastunut eniten sinne, missä hinnat ovat korkeimmat. Helsingissä asuntojen hinnat ovat laskeneet enemmän kuin muissa kaupungeissa, mikä on toisaalta hieman pehmentänyt laskua. Suomessa asuntojen hinnat eroavat alueellisesti enemmän kuin kotitalouksien tulot, jolloin asunnonostokyky on matalimmillaan kalleimmilla alueilla, Widgrén toteaa.

- Lappeenrannassa asunnonostokykyindeksi on laskenut aiemmista vuosista, silti koko maan lukemiin vertailtuna tilanne on varsin hyvä. Nähtävissä on, että asunnon ostoa tai vaihtoa harkitaan tällä hetkellä aiempaa tarkemmin. Oleellista on suhteuttaa lainan määrä omaan maksukykyyn sopivaksi. Lainaneuvotteluissa käymmekin monipuolisesti läpi eri ratkaisuvaihtoehtoja, miten kukin voi ennakoida ja varautua oman taloutensa näkökulmasta kestävästi, sillä oma koti on niitä elämän suurimpia hankintoja, kertoo Paula Arminen-Peltonen Etelä-Karjalan Osuuspankista.

Asunnonostokykyindeksilukema Suomen suurimmissa kaupungeissa

1. Lahti 135,6
2. Oulu 135,4
3. Jyväskylä  124,6
4. Kuopio 121,9

 

Koko maan keskiarvo 109,4

 

5. Vantaa 107,2
6. Espoo 105,4
7. Turku 89,2
8. Tampere 85,8
9. Helsinki 66,7

 

OP Ryhmän ekonomistien tuore asuntomarkkinakatsaus luettavissa täällä.
 

Lisätiedot

Pankinjohtaja Paula Arminen-Peltonen, OP Etelä-Karjala, puh. 010 258 5606, paula.arminen-peltonen@op.fi
Myyntijohtaja Elina Ikonen, OP Etelä-Karjala, puh. 010 258 5016, elina.k.ikonen@op.fi
Myyntipäällikkö Jessica Pesu, OP Koti Etelä-Karjala, puh. 0400 550 237, jessica.pesu@op.fi