OP Etelä-Karjalan asuntomarkkinakatsaus

OP Etelä-Karjalassa asuntolainan määrä pysynyt melko tasaisena viime vuodet

Mediaanilainan määrä Etelä-Karjalassa on laskenut hiukan koronaa edeltävästä ajasta. Koko Suomessa asuntolainaa otetaan omaan asuntoon nyt hieman vähemmän kuin ennen koronapandemian alkua. OP Etelä-Karjalassa asiakkaiden omaa asuntoa varten ottama mediaanilaina on tänä vuonna ollut 100 000 euroa, mikä on reilu 1 000 euroa pienempi kuin vuonna 2019.

Lukuna mediaani ilmoittaa jakauman keskimmäisen arvon, eli sitä suurempia ja pienempiä asuntolainoja on Etelä-Karjalassa yhtä paljon. Luvuissa on huomioitu nimenomaan oman asunnon ostamiseen tai rakentamiseen otetut lainat.

Mediaanilainan määrä eroaa hyvin paljon eri puolella Suomea. Eniten omaa asuntoa varten otetaan lainaa Uudellamaalla, noin 184 000 euroa. OP Ryhmän asiakkaista pienin mediaanilaina on Etelä-Savossa, vajaat 77 000 euroa, Kymenlaaksossa 86 000 euroa ja Päijät-Hämeessä 95 000 euroa. OP Etelä-Karjalassa mediaanilainan määrä 100 000 euroa on selkeästi korkeampi verrattuna naapurimaakuntiin.

Etelä-Karjalassa asuntojen hinnat ovat perinteisesti olleet keskimäärin korkeampia kuin naapurimaakunnissa, mutta hintataso on edullisempi kuin suuremmissa kasvukeskuksissa. Lappeenrannassa asunto-osakkeiden hinnat ovat pysyneet ennallaan (tammi-maaliskuu 2022-2023). Imatralla hinnat ovat laskeneet vajaa 10 prosenttia (tammi-maaliskuu 2022-2023), joten asunto-osakkeen saa entistä edullisemmin. Tämä suosii etenkin ensiasunnon ostajia. 

-                    Omaa asuntoa varten otettu lainamäärä on pysynyt meillä hyvin tasaisena ja kohtuullisena viime vuodet, sanoo OP Etelä-Karjalan pankinjohtaja Paula Arminen-Peltonen.

Tammi-heinäkuussa uusia asuntoluottoja nostettiin OP Etelä-Karjalassa noin kolmannes vähemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana. Nyt kuitenkin näyttää siltä, että syksyä kohden kysyntä on hieman vilkastunut verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan.

-                    Asuntokaupan hiljenemiseen on vaikuttanut eniten viimeisen vuoden aikana tapahtunut korkojen nousu, jonka tasaantumista lähikuukausina odottavat niin asiakkaat kuin OP Ryhmän ekonomistitkin. Lisäksi noussut inflaatio on saanut monet miettimään tarkemmin asunnon hankintaa, Arminen-Peltonen jatkaa.

OP Ryhmän markkinaosuus (heinäkuu 2023) asuntolainoissa on kasvanut 1,4 %-yksikköä. Myös OP Etelä-Karjalaan asuntolaina-asiakkaita on siirtynyt muista pankeista edellisvuotta enemmän.

-                    OP Kodin asuntokauppa on lähtenyt piristymään kesäkuusta alkaen. Kesä-elokuun aikana kasvua asuntokaupoissa on tapahtunut 17 prosenttia viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna, kertoo myyntipäällikkö Jessica Pesu OP Koti Etelä-Karjalasta.

 

Lisätiedot

Pankinjohtaja Paula Arminen-Peltonen
OP Etelä-Karjala
Puh. 010 258 5606, paula.arminen-peltonen@op.fi

Myyntipäällikkö Jessica Pesu
OP Koti Etelä-Karjala
Puh. 0400 550 237, jessica.pesu@op.fi