Maksamme Tuotto-osuuksien korot tammikuussa 2021

Noudatamme Euroopan keskuspankin (EKP) ja Finanssivalvonnan uusia suosituksia ja lykkäämme osuuspankkien voitonjaon maksua eli Tuotto-osuuksien vuoden 2019 korkojen maksua edelleen. Maksamme korot Tuotto-osuuksia omistaville omistaja-asiakkaillemme tammikuussa 2021.

OP tiedotti huhtikuussa Tuotto-osuuksien vuoden 2019 korkojen maksun lykkääntyvän kesäkuulta lokakuulle 2020 EKP:n ja Finanssivalvonnan antamien suositusten mukaisesti.

Olemme yksi Euroopan vakavaraisimmista pankeista, ja CET1-vakavaraisuutemme eli ydinpääomamme oli kesäkuun lopussa vahva 17,7 prosenttia. Tämä ylittää viranomaisen asettaman minimivaatimuksen 8 prosenttiyksiköllä. Vuodelta 2019 kertynyt Tuotto-osuuksille maksettava korko on yhteensä 97 miljoonaa euroa, mikä oli ainoastaan 11,6 prosenttia vuoden 2019 tuloksestamme ennen veroja. Lykätyt tuotto-osuuksien korot olivat vain 0,9 prosenttia CET1-pääomista, jotka olivat 10,8 miljardia euroa vuoden 2019 lopussa. Korkojen maksulla ei ole vaikutusta ryhmämme CET1-vakavaraisuuteen.

Suosituksella EKP ja Finanssivalvonta pyrkivät turvaamaan pankkien kyvyn tukea reaalitaloutta yritys- ja kotitalousrahoituksella koronapandemian aiheuttaman talouskriisin vaikutusten helpottamiseksi. 

Osuuspankin Tuotto-osuus

Tuotto-osuus on osuuspankin omistaja-asiakkaan pitkäaikainen oman pääoman ehtoinen sijoitus omaan osuuspankkiin. Tuotto-osuudelle asetetaan vuosittain tuottotavoite, joka vuodelle 2019 oli 3,25 prosenttia. Tuotto-osuuden korko maksetaan vuosittain pankin voitonjakokelpoisesta ylijäämästä edustajiston tai osuuskunnan kokouksen päätöksen mukaisesti.

Olemme viestineet Tuotto-osuuden omistajille asiasta verkkoviestillä ja kirjeellä. Pahoittelemme, että korkojen maksu lykkääntyy tammikuulle 2021.