Etelä-Karjalan Osuuspankin tuloskatsaus 1.1.-31.12.2023

Maailmantalous kasvoi ennakkotietojen mukaan vuonna 2023 hieman pidemmän ajan keskiarvoa hitaammin. Suhdannekyselyiden tulokset olivat vuoden lopussa alkuvuotta heikommat. Euroalueen BKT kasvoi vuonna 2023 hitaasti, ja supistui vuoden jälkipuoliskolla. Euroalueen inflaatio hidastui joulukuussa 2,9 prosenttiin vuoden 2022 lopun 9,2 prosentista.

Osakekurssit nousivat vuoden viimeisellä neljänneksellä markkinakorkojen käännyttyä laskuun ja olivat useimmissa maissa vuoden alkua korkeammalla. Suomessa osakkeiden hinnat olivat vuoden 2022 loppua matalammat.

Euroopan keskuspankki nosti ohjauskorkoaan alkuvuonna useita kertoja. Syyskuun 0,25-prosenttiyksikön koron noston jälkeen talletuskorko pysyi 4,00 prosentissa loppuvuoden. 12 kuukauden euriborkorko kääntyi vuoden lopulla laskuun ja oli joulukuun lopussa 3,51 prosenttia, mikä oli vain hieman vuoden 2022 loppua korkeampi.

Suomen BKT supistui hieman vuonna 2023. Työttömyysasteen trendi nousi marraskuussa 7,6 prosenttiin vuoden 2022 lopun 6,9 prosentista. Inflaatio hidastui joulukuussa 3,6 prosenttiin vuoden 2022 joulukuun 9,1 prosentista. Korkojen nousu hidasti asuntokauppaa ja asuntojen hinnat laskivat.

Pankin liikevoitto kasvoi korkokatteen kasvun myötä

Pankin liikevoitto oli 34,2 miljoonaa euroa. Korkokate jatkoi vahvistumistaan ja ylitti 48 miljoonaa euroa. Viitekorkojen loppuvuodelle jatkunut nousu lisäsi korkotuottoja ja rahoituskustannuksia. Nettopalkkiotuotot laskivat edelliseen vuoteen verrattuna. Palkkiotuottojen laskuun vaikutti OP Ryhmän päätös päivittäispalveluiden maksuttomuudesta 1.10-31.12.2023 sekä korkosuojatuotteiden kirjanpidollinen muutos. Kuluja kasvattivat ennen kaikkea pankin omassa käytössä olevista kiinteistöistä tehdyt arvonalentumiset.

Tulosta käytetään omistaja-asiakkaiden ja maakunnan hyväksi

Käytämme hyvää tulostamme sekä asiakkaidemme eduksi että vakavaraisuutemme vahvistamiseksi.

Kasvatimme omistaja-asiakkaidemme etuja runsaasti vuonna 2023. Omistaja-asiakkaillemme kertyi viime vuonna 30 % enemmän OP-bonuksia kuin aikaisemmin.

Etelä-Karjalan Osuuspankki jakoi omistaja-asiakkailleen vuoden 2023 aikana 6,0 miljoonaa euroa OP-bonuksia. Lisäksi maksamme omistaja-asiakkaillemme vuodelta 2023 tuotto-osuuksien korkoja yhteensä 2,3 miljoonaa euroa.

Vuoden 2023 tuloksesta maksoimme yhteisöveroa yli 5,5 miljoonaa euroa.

Asiakkaidemme omistamana pankkina taloudellinen menestyksemme näkyy omistaja-asiakkaillemme entistäkin tuntuvampina taloudellisina ja muina etuina myös vuonna 2024.

Vahvan tuloskehityksemme myötä jatkamme lisäetujen tarjoamista omistaja-asiakkaillemme. Maksamme vuodelta 2024 kertyvät OP-bonukset 40 prosentilla korotettuina emmekä peri vuonna 2024 omistaja-asiakkailtamme lainkaan päivittäispalveluista kuukausimaksuja.

Lahjoitimme LUT-yliopistolle 200 000 euroa. Lahjoitusvaroilla mahdollistimme yhdessä muiden lahjoittajien kanssa uusiutuvaan energiaan keskittyvä sähkötekniikan professuurin perustamisen.

Kesätyöseteleillä tarjosimme 160:lle  15-17-vuotiaalle nuorelle mahdollisuuden kesätyöpaikkaan yhdistyksissä ja yrityksissä Imatralla, Lappeenrannassa, Ruokolahdella, Parikkalassa, Rautjärvellä ja Taipalsaarella. Tuen määrä oli 56 000 euroa. 

Tuimme 45 000 eurolla eteläkarjalaisia yhdistyksiä/seuroja, jotka tarjoavat harrastustoimintaa lapsille ja nuorille. Seuroille annettavien tukien kautta mahdollistimme 10 000 lapsen ja nuoren ​harrastustoimintaa Etelä-Karjalassa.​

Ensiasuntoluottojen kysyntä kasvoi loppuvuodesta

Hiljaisen asuntokaupan myötä uusien asuntoluottojen kysyntä jäi vuoden 2022 tasolle. Pankin luottokanta laski 2,8 prosenttia. Loppuvuonna ensiasunnon ostoon otettavien asuntolainojen kysyntä kasvoi noin 38 prosenttia suhteessa edelliseen vuoteen.

Korkojen nousu ei näy asuntovelallisten maksuvaikeuksina. Maksuohjelmamuutoshakemusten määrä oli varsin maltillisella tasolla. Suomalaiset näyttävät sopeuttaneen kulutustottumuksiaan vastaamaan supistuneita käytettävissä olevia varoja.

Vakavaraisuus vahvistui

Pankin ydinvakavaraisuus oli vuoden lopussa 39,4 prosenttia. Pankin vahva vakavaraisuus tuo turvaa asiakkaillemme ja mahdollistaa toimialueemme merkittävienkin hankkeiden rahoittamisen. Omat varat kasvoivat 386,7 miljoonaan euroon.

Uusi OP Kaakkois-Suomi aloittaa 1.5.2024

OP Etelä-Karjalan ja OP Kymenlaakson yhdistyminen etenee suunnitellusti ja uusi OP Kaakkois-Suomi aloittaa 1.5.2024.

 

Lisätiedot        

Petri Krohns
toimitusjohtaja
OP Etelä-Karjala
Puh. 040 761 2512
petri.krohns@op.fi